Gå till innehåll

Världens mest klimateffektiva flygning på Bromma Stockholm Airport

2019-05-20, kl. 10:54

Den 16 maj landade världens mest klimateffektiva flygning på Bromma Stockholm Airport. Flygbolaget BRA stod värd för eventet.

Ett flygplan från flygbolaget BRA står på en rullbana

Flygturen som var tankad med 50 % biobränsle gick mellan Halmstad och Stockholm. Vid denna flygning minskade nettoutsläppen av koldioxid med 46 % jämfört med samma flygresa med fossilt flygbränsle. 

Som jämförelse kan nämnas att en flygresa med fossilt bränsle ger cirka 63 gram koldioxidutsläpp per passagerare. Den svenska utsläppsgränsen för miljöbil är 95 gram/km.

En fullt ut klimatoptimerad flygresa innebär att:

  • flyga med det bränsleeffektivaste flygplanet som finns – för regionalflyg: ATR 72
  • flyga med en blandning av 50 % biobränsle och 50 % fossilt bränsle.
  • flyga med fullsatt flyg – i detta fall 72 passagerare
  • svensk flygledning prioriterar rakaste möjliga flygväg för flygningen
  • flygningen görs på optimerad flyghöjd för flygplanstypen (BRAs propellerplan flyger aldrig på hög höjd)
  • inflygningen görs under längre tid
  • flygplanet är viktoptimerat, det vill säga, har korrekt bränslevikt inklusive säkerhetsmarginal och är rätt lastat

Flygningen var ett samarbetsprojekt mellan flygbolaget BRA, flygplanstillverkaren ATR, leverantörerna av biobränsle Air BP och finska Neste, Halmstad City Airport och Bromma Stockholm Airport.