För press

Ronneby Airport är en regional och militär flygplats belägen i Kallinge, åtta kilometer norr om Ronneby. Flygplatsområdet, som delas med Blekinge Flygflottilj (F 17), har varje år ungefär 200 000 resenärer och dryga 1 800 landningar.

Presskontakt (dygnet runt)

Swedavias alla flygplatser.

Telefon: 010-109 01 00
E-post: press@swedavia.se

Pressmeddelanden