Gå till innehåll

Taxi

På den här sidan har vi samlat information för dig som vill resa till eller från Umeå Airport med taxi.

Vanliga frågor


Var på flygplatsen finns taxi?

Du hittar uppställningsplatsen för taxi till vänster utanför ankomsthallen. Förbokad taxi står i filen närmast byggnaden och obokad taxi i filen till höger.


Kan jag beställa flygbusstaxi?

Ja, ring för att beställa flygbusstaxi eller beställ direkt av bussföraren så ansluter taxi på lämplig hållplats och kör dig till din slutdestination.

Kontakt Flygbusstaxi

Telefonnummer: 0455-810 00


Har taxi fri prissättning?

Det är fri prissättning på resor med taxi i Sverige eftersom taximarknaden är avreglerad. Välj det bolag och den bil som passar dig bäst, du behöver inte ta bilen som står först i taxikön.


Kan jag jämföra priser för taxi?

Alla taxibolag måste ange jämförpriser för alla typer av resor. Jämförpriset räknas alltid ut för en så kallad typresa med en sträcka på 10 kilometer som tar 15 minuter. Jämförpriset anges med stora svarta siffror på gul botten. Det högsta jämförpriset som tillämpas av taxifordonet ska vidare anges med extra stora siffror.


Kan jag få fast pris?

Fråga alltid taxiföraren om taxibolaget tillämpar fasta priser. Har du fått fast pris ska det vara inlagt och synligt i taxametern innan resan startar och taxametern måste alltid vara aktiverad under resan.


Vilket kvitto ska jag få om jag betalar med kort?

Betalar du med kort ska du få både en följesedel på kontokortsbeloppet och ett kvitto från taxametern.


Varför behöver jag ett taxameterkvitto?

Se till att du får ett taxameterkvitto efter avslutad resa. På kvittot står bilens registreringsnummer tillsammans med uppgifter om taxiföretaget och föraren, till exempel förarkoden som finns på taxiförarlegitimationen.


Behöver jag spara mitt kvitto?

Spara kvittot, det behövs om du har glömt kvar något i bilen eller om du måste reklamera din resa. Vänd dig i första hand till taxibolagets växel.


Tillstånd och tillsynsmyndighet för taxi i Sverige är Transportstyrelsen.