Miljön på Ronneby Airport

På Swedavia bestämde vi oss tidigt för att bli riktigt duktiga på miljöfrågor inom vårt ansvarsområde, det vill säga att driva flygplatser. Idag är vi en internationell förebild när det gäller att utveckla klimatsmarta flygplatser, samtidigt som vi söker miljösamarbeten utanför vår verksamhet, till exempel med flygbranschen.

Ronneby Airport ägs och drivs av Swedavia som ständigt arbetar med att minska sin miljöpåverkan enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Ett av de viktigaste miljömål vi har jobbat hårt med senaste åren på Ronneby Airport är att till år 2020 nå nollutsläpp av fossil koldioxid. Det målet nådde vi redan hösten 2016. Då hade vi eliminerat alla utsläpp av fossil CO2 från vår egen verksamhet. Våra fordon går på HVO 100 diesel. HVO 100 diesel är 100 % förnybar och tillverkas huvudsakligen av olika restprodukter och avfall.

Miljörapportering

Miljörapport 2020, pdf

Kontakt

Namn: Sara Carlsson
Telefon: 010-109 55 96
E-post: sara.carlsson@swedavia.se