På denna webbplats använder vi cookies
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
{{importantAnnouncements[0].HeadLine}}
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
Uppdaterad: {{importantAnnouncement.LastUpdated}}

Miljön på Ronneby Airport

På Swedavia bestämde vi oss tidigt för att bli riktigt duktiga på miljöfrågor inom vårt ansvarsområde, det vill säga att driva flygplatser. Idag är vi en internationell förebild när det gäller att utveckla klimatsmarta flygplatser, samtidigt som vi söker miljösamarbeten utanför vår verksamhet, till exempel med flygbranschen.

Ronnby Airport ägs och drivs av Swedavia som ständigt arbetar med att minska sin miljöpåverkan enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Ronneby Airport har tunga fordon för bland annat snöröjning samt underhåll och skötsel av flygplatsen. på vintern. Alla som kör tunga fordon är utbildade i sparsam körning, eller ECO driving för att kunna köra mer miljövänligt. Genom detta körsätt beräknas flygplatsen spara cirka 15-20 procent av drivmedlet. Det viktigaste miljömålet är både noll och riktigt stort på samma gång: att till år 2020 ha nått fram till nollutsläpp av fossil koldioxid.

Kontakt

Namn: Sara Carlsson
Telefon: 010-109 55 96
E-post: sara.carlsson@swedavia.se

Miljöprojekt

Ronneby Airport arbetar med att minska energi- och bränsleförbrukningen bland annat genom att under sommarperioden vända våra bergvärmepumpar till kylfunktion samt genom användning av rörelsedetektorer för belysning.

Allt avfall från flygplatsens egen verksamhet sorteras. Det avfall som går att återvinna tas omhand i regionen och den del av avfallet som deponeras är mycket liten. På Ronneby Airport källsorteras allt avfall.

Miljöpåverkan

Den miljöpåverkan som uppkommer genom verksamheten vid flygplatsen kan delas upp i direkt och indirekt påverkan.

Så påverkar flygplatsen miljön

Den direkta miljöpåverkan som orsakas av Ronneby Airports verksamhet  utgörs av utsläpp till luft från fordon. Verksamheten genererar också  avfall och förbrukning av naturresurser.

Den indirekta miljöpåverkan som uppkommer genom andra företags  verksamheter är till största del buller från startande och landande  flygplan samt utsläpp till luft från dessa. På flygplatsen tillämpas  miljörelaterade avgifter vilket innebär att de flygplan som bullrar  mycket eller släpper ut mycket avgaser får betala högre avgift.

Behovet av kemikalier för avisning och halkbekämpning beror på vädret  och kan variera mycket mellan olika år. Under vintertid sprutas glykol  på flygplanen för att förhindra isbildning. Cirka 80 procent av all  använd glykol samlas upp eftersom glykolspill orsakar syrebrist i  vatten. Urea avvänds för halkbekämpning på landningsbanorna. På flera  flygplatser har urea ersatts av nya acetatbaserade medel. Kväve från  urea bidrar även till övergödning.

Under år 2007 gjordes PCB-inventeringar på Ronneby Airport, vid  flygplatsen är det Försvarsmakten som utför inventeringar av  markföroreningar på området.