Miljön på Ronneby Airport

På Swedavia bestämde vi oss tidigt för att bli riktigt duktiga på miljöfrågor inom vårt ansvarsområde, det vill säga att driva flygplatser. Idag är vi en internationell förebild när det gäller att utveckla klimatsmarta flygplatser, samtidigt som vi söker miljösamarbeten utanför vår verksamhet, till exempel med flygbranschen.

rapsblommor

Ronneby Airport ägs och drivs av Swedavia som ständigt arbetar med att minska sin miljöpåverkan enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Ett av de viktigaste miljömål vi har jobbat hårt med senaste åren på Ronneby Airport är att till år 2020 nå nollutsläpp av fossil koldioxid. Det målet nådde vi redan hösten 2016. Då hade vi eliminerat alla utsläpp av fossil CO2 från vår egen verksamhet. Våra fordon går på HVO 100 diesel. HVO 100 diesel är 100 % förnybar och tillverkas huvudsakligen av olika restprodukter och avfall.

Miljörapportering

Miljörapportering Ronneby Airport 2018, pdf

Kontakt

Namn: Sara Carlsson
Telefon: 010-109 55 96
E-post: sara.carlsson@swedavia.se

Miljöprojekt

Ronneby Airport arbetar med att minska energi- och bränsleförbrukningen bland annat genom att under sommarperioden vända våra bergvärmepumpar till kylfunktion samt genom användning av rörelsedetektorer för belysning.

Allt avfall från flygplatsens egen verksamhet sorteras. Det avfall som går att återvinna tas omhand i regionen och den del av avfallet som deponeras är mycket liten. 

Miljöpåverkan

Den direkta miljöpåverkan som orsakas av Ronneby Airports verksamhet är uppkomst av avfall och förbrukning av naturresurser.

Så påverkar flygplatsen miljön

Den indirekta miljöpåverkan som uppkommer genom andra företags verksamheter är till största del buller från startande och landande flygplan samt utsläpp till luft från dessa. På flygplatsen tillämpas miljörelaterade avgifter vilket innebär att de flygplan som bullrar mycket eller släpper ut mycket avgaser får betala högre avgift.

Behovet av kemikalier för avisning och halkbekämpning beror på vädret och kan variera mycket mellan olika år. Under vintertid sprutas glykol på flygplanen för att förhindra isbildning. Cirka åttio procent av all använd glykol samlas upp eftersom glykolspill orsakar syrebrist i vatten.

Urea avvänds för halkbekämpning på landningsbanorna. På flera flygplatser har urea ersatts av nya acetatbaserade medel. Kväve från urea bidrar även till övergödning.

Följ flygningar

Nyfiken på vilket flyg som passerade uppe i luften? Vill du ha information om en flygning som ägde rum nära din bostad? Med WebTrak hittar du information om flygplan som flyger till och från flygplatsen samt detaljer om varje flygning.

WebTrak är ett verktyg för dig som vill veta mer om olika flygningar. Observera att WebTrak visar flyg med en fördröjning på 5 timmar.

Verktyget visar varje flygplans flygväg och övrig tillgänglig information. Flygplanen är färgkodade för att visa om de är ankommande eller avgående. Genom att ange din egen adress kan du exempelvis få uppgifter om vilka flygningar som ägt rum nära din egen bostad. Om du önskar se tidigare flygningar så går det bra att välja datum och tid och sedan kan du se en uppspelning av flygningar per timme och även välja att accelerera visningen.

Nyhet i WebTrak

Nu kan du följa ljudnivån på de flyg som passerar mätstationer invid flygplatserna. Swedavia har sedan tidigare installerat ljudmätstationer i Arlandas och Brommas närhet för att mäta och analysera flygbuller. Dessa är nu synliga i WebTrak och visar de ljudnivåer som mäts upp vid varje specifik station.

Höjdangivelser i WebTrak

I WebTrak anges höjden över havet. 

 

Gå till WebTrak

Om WebTrak