Miljön på Ronneby Airport

Ronneby Airport arbetar för att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan. Vi är, liksom Swedavias övriga flygplatser, en av världens mest klimatsmarta och vi tar ständigt nya steg för att bli ännu bättre. Vid utgången av 2020 nådde Swedavia målet om 0 fossila koldioxidutsläpp från den flygplatsverksamhet bolaget har i egen regi.

rapsblommor

Ronneby Airport ägs och drivs av Swedavia som ständigt arbetar med att minska sin miljöpåverkan enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Ett av de viktigaste miljömål vi har jobbat hårt med senaste åren på Ronneby Airport är att till år 2020 nå nollutsläpp av fossil koldioxid. Det målet nådde vi redan hösten 2016. Då hade vi eliminerat alla utsläpp av fossil CO2 från vår egen verksamhet. Våra fordon går på HVO 100 diesel. HVO 100 diesel är 100 % förnybar och tillverkas huvudsakligen av olika restprodukter och avfall.

Miljörapportering

Miljörapport Ronneby Airport 2022, pdf

Kontakt

Namn: Sara Carlsson
Telefon: 010-109 55 96
E-post: sara.carlsson@swedavia.se