Hittegods

Kontakta hittegods när du har tappat eller glömt något ombord på ett flygplan eller i flygplatsterminalen. För snabb service: beskriv föremålet, meddela om du tappade det ombord på ett flygplan eller i terminalen och vilket datum.

Kategori: Hittegods och effektförvaring
Logotyp för hittegods
1

Hittegods

Före säkerhetskontrollen

Telefon:

0708-244 702