Gå till innehåll

Bromma Stockholm Airports trafikstatistik för februari

2013-03-14, kl. 10:15

Det totala resandet under februari 2013 minskade med 9,4 procent jämfört med samma period föregående år mätt i antal resenärer vid Bromma Stockholm Airport. Framförallt sker minskningen för inrikesresandet.Under februari månad reste 168 446 resenärer till eller från Bromma Stockholm Airport, en nedgång med 9,4 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet resenärer inrikes minskade med 9,7 procent medan antalet utrikes resenärer minskade med 7,4 procent. Antalet resenärer inrikes var 148 846 och antalet resenärer utrikes 19 600.

Under februari var antalet landningar i linjefart 1 787, vilket är tio procent färre än under samma månad 2012.

- Resultatet visar att trafiken framför allt minskade för inrikes resor under februari månad. Vid samma period föregående år var det skottår, dessutom hade vi två sportlovsfria vardagar mer 2012, då affärsresenärerna av naturliga skäl prioriterade flygresor till och från Bromma flygplats i högre grad jämfört med i år, säger Olle Sundin, flygplatsdirektör vid Bromma Stockholm Airport.

Hittills under 2013 har antalet resenärer vid Swedavias flygplatser minskat med två procent till 4 550 000. Antalet resenärer inrikes har under januari och februari minskat med sex procent till 1 850 000 jämfört med 2012, medan antalet utrikes resenärer, 2 700 000, ligger på samma nivå som föregående år. Antalet landningar i linjefart och charter vid Swedavias flygplatser har hittills i år minskat med fyra procent jämfört med perioden januari-februari 2012 till 30 400.

För ytterligare kommentarer, kontakta Ulrika Fager, Kommunikationschef Bromma Stockholm Airport, på telefon 0708-916825.

Trafikstatistiken för Bromma Stockholm Airport och Swedavias övriga flygplatser finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.

Från Bromma Stockholm Airport kan du resa både inrikes och utrikes. Vi har avgångar till Ronneby, Århus, Billund, Helsingfors, Tallin, Växjö, Bryssel, Jönköping, Trollhättan, Visby, Kalmar, Ängelholm, Halmstad, Göteborg, Malmö, Umeå och Sundsvall. Flygbolag som trafikerar Bromma är Blekingeflyg, British Airways/BA Ciyy Flyer, Finnair, Flybe, Flysmåland, Brussels Airlines, Flyglinjen, Golden Air, Gotlandsflyg, Kalmarflyg, Kullaflyg, Malmö Aviation och Sundvallsflyg.