Bromma Stockholm Airports trafikstatistik för mars

2013-04-15, kl. 14:00

Under mars månad reste 190 926 resenärer till eller från Bromma Stockholm Airport, en nedgång med 11,7 procent jämfört med samma period föregående år.

Under mars månad reste 190 926 resenärer till eller från Bromma Stockholm Airport, en nedgång med 11,7 procent jämfört med samma period föregående år.

Antalet resenärer inrikes minskade med 11,6% procent medan antalet resenärer utrikes minskade med 12,6%. Antalet resenärer inrikes var 170 201 och antalet resenärer utrikes 20 725.

-  Påsken med dess helgdagar sträckte sig i år över mars vilket påverkar att affärsresandet blev mindre under denna period jämfört med samma period föregående år, säger Olle Sundin, flygplatsdirektör Bromma Stockholm Airport.

Under perioden januari-mars har 522 016 resenärer rest till eller från Bromma Stockholm Airport, vilket är 8% färre resenärer jämfört med samma period föregående år.

Hittills under hela 2013 har antalet resenärer vid Swedavias flygplatser minskat med tre procent till 7 200 000. Antalet resenärer inrikes har under första kvartalet minskat med åtta procent jämfört med 2012 till 2 900 000, medan antalet resenärer utrikes har ökat med en procent till 4 300 000. Antalet landningar i linjefart och charter vid Swedavias flygplatser har hittills i år minskat med sex procent jämfört med perioden januari-mars 2012 till 47 100.

Trafikstatistiken för Bromma Stockholm Airport och Swedavias övriga flygplatser finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.

Från Bromma Stockholm Airport kan man resa både inrikes och utrikes till destinationerna Ronneby, Århus, Billund, Helsingfors, Tallinn, Växjö, Bryssel, Jönköping, Trollhättan, Visby, Kalmar, Ängelholm, Halmstad, Göteborg, Malmö, Umeå och Sundsvall. Flygbolag som trafikerar Bromma är Blekingeflyg, British Airways/BA Ciyy Flyer, Finnair, Flybe, Flysmaland, Brussels Airlines, Flyglinjen, Golden Air, Gotlandsflyg, Kalmarflyg, Kullaflyg, Malmö Aviation och Sundvallsflyg.

För mer information, vänligen kontakta:
Ulrika Fager, kommunikationschef på Bromma Stockholm Airport, telefon 0708-916825.