Gå till innehåll

Passagerarstatistik för november 2018

2018-12-10, kl. 14:00

Under november månad reste 3 243 000 passagerare till eller från Swedavias tio flygplatser, en minskning med knappt två procent jämfört med samma månad föregående år. Under perioden januari-november ligger det totala resandet på 39 051 000 passagerare, vilket är på samma nivå som förra året.

Antalet utrikesresenärer vid Swedavias tio flygplatser under november månad var 2 032 000, en i stort sett oförändrad nivå. Perioden januari-november visar däremot en ökning på två procent, till 26 499 000.

Antalet inrikesresenärer minskade under november med knappt fem procent till 1 210 000, medan antalet för perioden januari -november minskade med drygt tre procent till 12 552 000.

På Stockholm Arlanda Airport, Swedavia största flygplats som står för huvuddelen av både inrikes och utrikestrafiken, minskade det totala antalet passagerare med knappt en procent till 2 034 000 under november månad. På Göteborg Landvetter Airport ligger passagerarantalet på samma nivå som november förra året med ett resultat på 504 000. På Luleå Airport ökade antalet passagerare med knappt en procent.

Både Stockholm Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport visar en ökning med en procent i det totala antalet passagerare under perioden januari-november 2018, medan antalet passagerare på Swedavias övriga flygplatser minskar. De större flygplatsernas ökning innebär att den totala summan resenärer från Swedavias tio flygplatser förblir oförändrad i jämförelse med samma period 2017.

Trafikstatistiken för Swedavias flygplatser finns tillgänglig på www.swedavia.se under Om Swedavia/Om Swedavia/Statistik. https://www.swedavia.se/om-swedavia/statistik/

För mer information, kontakta Swedavias pressjour på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se