Statistik

Flygstatistik

Swedavias trafikstatistik

Har du frågor kontakta gärna Birgitta Svärd, e-post: birgitta.svard@swedavia.se, tel: 010-109 02 95 eller Maria Hörman, e-post: maria.horman@swedavia.se, tel: 010-109 03 87.

2020

Antal landningar och passagerare och procentförändring på Swedavias flygplatser i februari (pdf, 17 Kb)

Antal landningar och passagerare och procentförändring per flygplats i februari (pdf, 183 Kb)

Antalet landningar fördelat på utrikes och inrikes samt procentförändring per flygplats i februari (pdf, 17 Kb)

Antalet passagerare fördelat på utrikes och inrikes samt procentförändring per flygplats i februari (pdf 180 Kb)

2019

Antal landningar och passagerare och procentförändring på Swedavias flygplatser i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 226 Kb)

Antal landningar och passagerare och procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 184 Kb)

Antalet landningar fördelat på utrikes och inrikes samt procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat i januari-december (pdf, 180 Kb)

Antalet passagerare fördelat på utrikes och inrikes samt procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf 180 Kb)

2018

Antal landningar och passagerare och procentförändring på Swedavias flygplatser i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 226Kb)

Antal landningar och passagerare och procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 180 Kb)

Antalet landningar fördelat på utrikes och inrikes samt procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 183 Kb)

Antalet passagerare fördelat på utrikes och inrikes samt procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 180 Kb)

2017

Antal landningar och passagerare och procentförändring på Swedavias flygplatser i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 222 Kb)

Antal landningar och passagerare och procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 179 Kb)

Antalet landningar fördelat på utrikes och inrikes samt procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 175 Kb)

Antalet passagerare fördelat på utrikes och inrikes samt procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 175 Kb)

2016

Antal landningar och passagerare och procentförändring på Swedavias flygplatser i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 222 Kb)

Antal landningar och passagerare och procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 179 Kb)

Antalet landningar fördelat på utrikes och inrikes samt procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 175 Kb)

Antalet passagerare fördelat på utrikes och inrikes samt procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 175 Kb)

2015

Antal landningar och passagerare och procentförändring på Swedavias flygplatser i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 274 Kb)

Antal landningar och passagerare och procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 28 Kb)

Antalet landningar fördelat på utrikes och inrikes samt procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 259 Kb)

Antalet passagerare fördelat på utrikes och inrikes samt procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 260 Kb)

2014

Antal landningar och passagerare och procentförändring på Swedavias flygplatser i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 273 Kb)

Antal landningar och passagerare och procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 27 Kb)

Antalet landningar fördelat på utrikes och inrikes samt procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 258 Kb)

Antalet passagerare fördelat på utrikes och inrikes samt procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 258 Kb)

2013

Antal landningar och passagerare och procentförändring på Swedavias flygplatser i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 15 Kb)

Antal landningar och passagerare och procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 27 Kb)

Antalet landningar fördelat på utrikes och inrikes samt procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 15 Kb)

Antalet passagerare fördelat på utrikes och inrikes samt procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 258 Kb)

2012

Antal landningar och passagerare och procentförändring på Swedavias flygplatser i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 27 Kb)

Antal landningar och passagerare och procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 25 Kb)

Antalet landningar fördelat på utrikes och inrikes samt procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 27 Kb)

Antalet passagerare fördelat på utrikes och inrikes samt procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 27 Kb)

Utförlig trafikstatistik

I Excel-filerna hittar du uppgifter för Swedavias flygplatser per månad från januari 2009 och framåt.

Landningar

Totalt

Per flygplats

 

Passagerare 

Totalt

Per flygplats

 

Frakt

Totalt

Per flygplats

 

Post 

Totalt

Per flygplats

Destinationsstatistik

Här hittar du statistik över trafikflödet till och från Swedavias flygplatser och olika destinationer.