Statistik

Flygstatistik

Swedavias trafikstatistik

Har du frågor kontakta gärna Birgitta Svärd, e-post: birgitta.svard@swedavia.se, tel: 010-109 02 95 eller Maria Hörman, e-post: maria.horman@swedavia.se, tel: 010-109 03 87.

 

2019

Antal landningar och passagerare och procentförändring på Swedavias flygplatser i januari-april (pdf, 226 Kb)

Antal landningar och passagerare och procentförändring per flygplats i januari-april (pdf, 180 Kb)

Antalet landningar fördelat på utrikes och inrikes samt procentförändring per flygplats i januari-april (pdf, 183 Kb)

Antalet passagerare fördelat på utrikes och inrikes samt procentförändring per flygplats i januari-april (pdf 175 Kb)

2018

Antal landningar och passagerare och procentförändring på Swedavias flygplatser i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 226Kb)

Antal landningar och passagerare och procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 180 Kb)

Antalet landningar fördelat på utrikes och inrikes samt procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 183 Kb)

Antalet passagerare fördelat på utrikes och inrikes samt procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 180 Kb)

2017

Antal landningar och passagerare och procentförändring på Swedavias flygplatser i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 222 Kb)

Antal landningar och passagerare och procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 179 Kb)

Antalet landningar fördelat på utrikes och inrikes samt procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 175 Kb)

Antalet passagerare fördelat på utrikes och inrikes samt procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 175 Kb)

2016

Antal landningar och passagerare och procentförändring på Swedavias flygplatser i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 222 Kb)

Antal landningar och passagerare och procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 179 Kb)

Antalet landningar fördelat på utrikes och inrikes samt procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 175 Kb)

Antalet passagerare fördelat på utrikes och inrikes samt procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 175 Kb)

2015

Antal landningar och passagerare och procentförändring på Swedavias flygplatser i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 274 Kb)

Antal landningar och passagerare och procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 28 Kb)

Antalet landningar fördelat på utrikes och inrikes samt procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 259 Kb)

Antalet passagerare fördelat på utrikes och inrikes samt procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 260 Kb)

2014

Antal landningar och passagerare och procentförändring på Swedavias flygplatser i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 273 Kb)

Antal landningar och passagerare och procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 27 Kb)

Antalet landningar fördelat på utrikes och inrikes samt procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 258 Kb)

Antalet passagerare fördelat på utrikes och inrikes samt procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 258 Kb)

2013

Antal landningar och passagerare och procentförändring på Swedavias flygplatser i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 15 Kb)

Antal landningar och passagerare och procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 27 Kb)

Antalet landningar fördelat på utrikes och inrikes samt procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 15 Kb)

Antalet passagerare fördelat på utrikes och inrikes samt procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 258 Kb)

2012

Antal landningar och passagerare och procentförändring på Swedavias flygplatser i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 27 Kb)

Antal landningar och passagerare och procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 25 Kb)

Antalet landningar fördelat på utrikes och inrikes samt procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 27 Kb)

Antalet passagerare fördelat på utrikes och inrikes samt procentförändring per flygplats i december samt ackumulerat januari-december (pdf, 27 Kb)

Utförlig trafikstatistik

I Excel-filerna hittar du uppgifter för Swedavias flygplatser per månad från januari 2009 och framåt.

Landningar

Totalt

Per flygplats

 

Passagerare 

Totalt

Per flygplats

 

Frakt

Totalt

Per flygplats

 

Post 

Totalt

Per flygplats

Destinationsstatistik

Här hittar du statistik över trafikflödet till och från Swedavias flygplatser och olika destinationer.

I nedanstående tabeller finns uppgifter fördelade per kvartal och år för:

  • Antal passagerare per destination på Swedavias flygplatser med fördelning per Swedaviaflygplats eller per destination.
  • Avresande passagerare summerat på Swedavia-nivå

Destinationsstatistik 2018 (xls. 324 Kb)

Destinationsstatistik 2017 (xls. 347 Kb)

Destinationsstatistik 2016 (xls, 217 Kb)

Destinationsstatistik 2015 (xls, 184 Kb)

Destinationsstatistik 2014 (xls, 316 Kb)

Destinationsstatistik 2013 (xls, 294 Kb)

Destinationsstatistik 2012 (xls, 717 Kb)

Destinationsstatistik 2011 (xls, 715 Kb)

Destinationsstatistik 2010 (xls, 787 Kb)