Gå till innehåll

Swedavias trafikstatistik för december och helår 2020

2021-01-11, kl. 06:00

​Under december månad flög 408 000 resenärer via Swedavias tio flygplatser, en minskning med 86 procent jämfört med fjolårets 2 852 000 resenärer. Helåret 2020 blev sammantaget starkt präglat av pandemin med en minskning på drygt 30 miljoner resenärer, som innebär att flygresandet i Sverige under 2020 var tillbaka på nivåer från tidigt 1980-tal.

Under december månad flög 408 000 resenärer via Swedavias tio flygplatser, en minskning med 86 procent jämfört med fjolårets 2 852 000 resenärer. Helåret 2020 blev sammantaget starkt präglat av pandemin med en minskning på drygt 30 miljoner resenärer, som innebär att flygresandet i Sverige under 2020 var tillbaka på nivåer från tidigt 1980-tal.

- Flyget har drabbats extremt hårt av pandemin och den eskalerande smittspridningen med åtföljande reserestriktioner innebar att antalet passagerare minskade med 86 procent under december. Pandemins utveckling i kombination med nya och utökade restriktioner bidrar till ett fortsatt mycket osäkert marknadsläge i inledningen av 2021. Vintermånaderna är dessutom alltid en säsongsmässigt svag period för flygresandet, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

- Det finns förutsättningar för en begynnande normalisering och en återhämtning för flygresandet inför sommarsäsongen. Men utvecklingen är helt beroende av pandemin och de stora vaccinationsinsatser som nu görs. Vi räknar därför med fortsatt stor osäkerhet vad gäller efterfrågan på flygresor framöver och att pandemin även i år kommer att ha en betydande påverkan, säger Jonas Abrahamsson.

Av de totalt 408 000 resenärerna under december var 262 000 utrikesresenärer, en minskning med 86 procent jämfört med förra årets 1 937 000. Inrikesresandet minskade med 84 procent och 146 000 resenärer jämfört med fjolårets 916 000 inrikesresenärer.

För helåret 2020 minskade flygresandet vid Swedavias flygplatser med 74 procent, eller drygt 30 miljoner resenärer, till 10 255 000 resenärer jämfört med förra årets 40 157 000 resenärer. Inte sedan början av 1980-talet har flygresandet i Sverige legat på nivåer kring 10 miljoner resenärer under ett enskilt år.

På Stockholm Arlanda Airport minskade flygresandet med 85 procent till 271 000 i december jämfört med i fjol. För helåret var minskningen 75 procent till 6 535 000 resenärer jämfört med föregående års 25 643 000 resenärer. Utrikesresandet minskade med 76 procent medan inrikesresandet minskade i något mindre omfattning, med 67 procent.

På Göteborg Landvetter Airport minskade flygresandet med 87 procent till 61 000 resenärer under december och med 76 procent för helåret till 1 577 000 jämfört med förra årets 6 671 000 resenärer. Under året minskade både utrikesresandet och inrikesresandet med 76 procent till 1 292 000 respektive 285 000 resenärer.

Bromma Stockholm Airport var den flygplats som visade på den största minskningen både under december månad och sammanhållet januari-december, med en minskning på 97 procent respektive 80 procent.

På Swedavias sju regionala flygplatser minskade antalet resenärer mellan 68 procent och 92 procent till 71 000 resenärer under december. Sammanlagt under året minskade flygresandet med 70 procent till 1 664 000 på de regionala flygplatserna jämfört med förra årets 5 491 000 resenärer.

Kiruna Airport och Luleå Airport är de flygplatser som klarade sig bäst både i december och under de gångna tolv månaderna, även om efterfrågan även på dessa flygplatser fortsatte att vara kraftigt begränsad.

Trafikstatistiken för Swedavias flygplatser finns tillgänglig under Om Swedavia/Statistik: https://www.swedavia.se/om-swedavia/statistik/.

www.swedavia.se finns mer information om de åtgärder som Swedavia vidtagit för våra resenärer. Se exempelvis: https://www.swedavia.se/arlanda/infor-din-resa/.

Swedavia bedriver sedan många år ett ambitiöst hållbarhetsarbete, med målet att samtliga av de tio flygplatserna har noll fossila koldioxidutsläpp från egen verksamhet utgången 2020. Swedavia arbetar också aktivt för att främja övergången till hållbart bioflygbränsle och har som mål att fem procent av allt bränsle som tankas på svenska flygplatser ska vara fossilfritt 2025. Sedan 2016 köper Swedavia bioflygbränsle motsvarande bolagets tjänsteflygresor, cirka 450 ton bränsle årligen.

För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se