Gå till innehåll

Swedavias trafikstatistik för februari 2021

2021-03-05, kl. 07:00

Under februari månad flög 271 000 resenärer via Swedavias tio flygplatser, en minskning med 90 procent jämfört med februari i fjol då Swedavia hade 2 631 000 resenärer. Det försämrade läget för flygmarknaden i januari består i februari, med en svagare utveckling för framförallt utrikesresandet.

Under februari månad flög 271 000 resenärer via Swedavias tio flygplatser, en minskning med 90 procent jämfört med februari i fjol då Swedavia hade 2 631 000 resenärer. Det försämrade läget för flygmarknaden i januari består i februari, med en svagare utveckling för framförallt utrikesresandet. Under de gångna tolv pandemi-månaderna har flygtrafiken sammantaget minskat med motsvarande drygt 34 miljoner resenärer.

- Den svagare utvecklingen för flygresandet i inledningen av året består under februari, då resenärsminskningen ligger kvar på cirka 90 procent. Flygresandet till Norden och utanför Europa har i princip upphört, medan flygresandet till övriga länder i Europa och inrikestrafiken klarar sig något bättre. Sammantaget är flygresandet fortsatt mycket begränsat och kvar på historiskt låga nivåer, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

- Signalerna om ett förbättrat bokningsläge till sommaren och att flygbolag planerar för trafik vid våra flygplatser är naturligtvis mycket glädjande. Efter ett år med pandemin finns ett uppdämt behov av att mötas, inte minst för vän- och familjeresandet. Men det råder fortfarande ett stort mått av osäkerhet vad gäller marknadsutveckling. En återhämtning för flyget i större omfattning och för länder och samhällen att öppna upp är helt avhängigt pandemin och de vaccininsatser som nu görs, säger Jonas Abrahamsson.

Av de totalt 271 000 resenärerna under februari var 141 000 utrikesresenärer, en minskning med 92 procent jämfört med februari förra året då 1 746 000 resenärer reste utrikes. Inrikesresandet minskade med 85 procent till 130 000 resenärer jämfört med februari i fjol då antalet inrikesresenärer var 884 000.

På Sveriges största flygplats, Stockholm Arlanda Airport, minskade flygresandet med 90 procent till 174 000 i februari jämfört med februari i fjol. Utrikesresandet minskade med 92 procent till 109 000 resenärer, medan inrikesresandet minskade mindre, med 82 procent till 65 000 resenärer.

På Göteborg Landvetter Airport minskade flygresandet med 92 procent till 32 000 resenärer under februari. Utrikesresandet minskade under denna period med 93 procent medan inrikesresandet minskade med 88 procent.

Bromma Stockholm Airport var den flygplats som fortsatte att visa på den största minskningen även under februari, med en minskning på 97 procent.

På Swedavias sju regionala flygplatser minskade antalet resenärer mellan 75 procent och 94 procent till 61 000 resenärer under februari. Kiruna Airport är fortsatt den flygplats som klarar sig bäst även under februari månad, med en minskning på 75 procent. Åre Östersund Airport var den regionala flygplats som klarade sig näst bäst under februari, med en minskning på 79 procent.

Trafikstatistiken för Swedavias flygplatser finns tillgänglig under Om Swedavia/Statistik: https://www.swedavia.se/om-swedavia/statistik/.

www.swedavia.se finns mer information om de trygghets- och smittskyddsåtgärder som Swedavia vidtagit för våra resenärer. Se exempelvis: https://www.swedavia.se/arlanda/infor-din-resa/.

För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.