Gå till innehåll

Swedavias trafikstatistik för juni 2020

2020-07-10, kl. 08:00

Under juni reste 179 000 resenärer via Swedavias tio flygplatser, en minskning med 95 procent jämfört med samma månad förra året då resandet uppgick till 3 845 000 resenärer. Pandemins effekter påverkade flygresandet mycket kraftfullt för tredje månaden i följd. Under framför allt slutet av månaden återstartade viss trafik vid flygplatserna och den utvecklingen förväntas fortsätta under juli.

Under juni månad reste 179 000 resenärer via Swedavias tio flygplatser, en minskning med 95 procent jämfört med samma månad förra året då resandet uppgick till 3 845 000 resenärer. Coronapandemins effekter påverkade flygresandet mycket kraftfullt för tredje månaden i följd. Under framför allt slutet av månaden återstartade viss trafik vid flygplatserna och den utvecklingen förväntas fortsätta under juli.

Under juni reste sammanlagt 108 000 utrikesresenärer och 71 000 inrikesresenärer via Swedavias flygplatser, vilket är en minskning med 96 procent för utrikestrafiken respektive 93 procent för inrikestrafiken jämfört med juni i fjol. Då hade Swedavia 2 809 000 utrikesresenärer och 1 036 000 inrikesresenärer.

- Coronapandemins påverkan på flygresandet är fortsatt dramatisk och innebär ett tapp på 95 procent av trafiken i juni jämfört med i fjol. Samtidigt ser vi en viss ljusning med ett något förbättrat trafikläge under den senare delen av månaden. Vi ser tecken på en successiv återstart av trafiken i takt med att reserestriktioner lättat, vilket är positivt för tillgängligheten. Det handlar dock fortsatt om blygsamma nivåer sett till antalet resenärer och vi räknar med en långsam återhämtning av flygresandet, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

- Vår högsta prioritet är fortsatt att värna våra resenärers trygghet när de reser via våra flygplatser. Vi har därför vidtagit ett flertal smittskyddsåtgärder och ytterligare trygghetsskapande åtgärder enligt svenska myndigheters rekommendationer såväl som enligt riktlinjer för europeiska flygplatser. Det handlar om allt från att påminna om vikten av att hålla fysisk distans, att tillgängliggöra handsprit i våra terminaler och utöka användning av plexiglas till att rekommendera användning av munskydd på våra flygplatser, säger Jonas Abrahamsson.

På Stockholm Arlanda Airport, Sveriges största flygplats, minskade resandet med 95 procent till 117 000 jämfört med 2 494 000 resenärer i juni i fjol. På Göteborg Landvetter Airport, Sveriges andra största flygplats, minskade resandet med 97 procent till 18 000 resenärer, jämfört med 654 000 resenärer i juni förra året.

Under månaden minskade flygtrafiken på Swedavias sju regionala flygplatser sammanlagt med 92 procent till 40 000 resenärer. Antalet utrikesresenärer uppgick till 11 000 medan antalet inrikesresenärer var 29 000. I juni i fjol uppgick resandet vid de regionala flygplatserna till 489 000.

Kiruna Airport och Luleå Airport hade det lägsta tappet sett till antalet resenärer under juni månad jämfört med samma månad föregående år. På dessa flygplatser minskade resandet med 85 procent respektive 87 procent, dock handlar det om låga nivåer sett till antalet resenärer.

Swedavia bedriver sedan många år ett ambitiöst hållbarhetsarbete. Samtliga av Swedavias tio flygplatser ska ha noll fossila koldioxidutsläpp från egen verksamhet utgången 2020. Swedavia arbetar också aktivt för att främja övergången till hållbart bioflygbränsle och har som mål att fem procent av allt bränsle som tankas på svenska flygplatser ska vara fossilfritt 2025. Sedan 2016 köper Swedavia bioflygbränsle motsvarande bolagets tjänsteflygresor, cirka 450 ton bränsle årligen.

Trafikstatistiken för Swedavias flygplatser finns tillgänglig på www.swedavia.se under Om Swedavia/Statistik. https://www.swedavia.se/om-swedavia/statistik/.

www.swedavia.se finns mer information om de åtgärder som Swedavia vidtagit för våra resenärer. Se exempelvis: https://www.swedavia.se/arlanda/halsoatgarder-covid-19/.

För mer information, kontakta Swedavias pressjour på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.