Gå till innehåll

Fortsatt fokus på Stockholms tillgänglighet

2013-09-20, kl. 10:49

Idag meddelades att Olle Sundin, flygplatsdirektör Bromma Stockholm Airport, är utsedd till ny generaldirektör för LFV. Tills dess att annat meddelas bibehåller han samtliga sina roller inom Swedavia. Därmed säkerställs att frågor viktiga för Stockholms fortsatta tillgänglighet fortsätter att drivas med oavbrutet fokus.

Bromma Stockholm Airport står inför ett viktigt moderniseringsarbete med syfte att säkerställa fortsatt tillgänglighet till och från Stockholm. Särskilt fokus har lagts på att bibehålla affärsflyget för Stockholm liksom reguljärflygets möjlighet att trafikera flygplatsen. Detta samtidigt som verksamheten måste planeras utefter de olika villkor tillsynsmyndigheter meddelat om.

- LFV är en viktig partner i vårt arbete med att effektivisera svensk infrastruktur för flyg. Vi önskar Olle Sundin lycka till i sin nya befattning samtidigt som vi säkerställer att förutsättningarna för Stockholms tillgänglighet tas tillvara på bästa sätt, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Olle Sundin har under sin tid inom Swedavia genomfört ett gediget och imponerande arbete i att utveckla lösningar som gynnat såväl resenärer som partners till de flygplatser han varit verksam vid. Han har också varit en nyckelperson i Swedavias omställning till att driva och utveckla ett basutbud om tio flygplatser. Swedavia har inlett en rekryteringsprocess med syfte att möta såväl interna som externa behov.