Gå till innehåll

Nu öppnar Swedavias internationella innovationstävling

2013-12-23, kl. 10:45

Idag lanserar Swedavia en internationell innovationstävling, Swedavia Airport Innovation Challenge 2014. Syftet med tävlingen är att hitta en lösning som kan minska markbuller i bostadsområdet Bromma Kyrka, som ligger intill Bromma Stockholm Airport.För att hitta en innovativ lösning som både reducerar buller och ger ett positivt inslag i närområdet har Swedavia initierat en internationell innovationstävling.

Tävlingens målgrupp är bred och riktar sig till både deltagare och lag från universitet och högskolor samt till företag och privatpersoner.

– Vår förhoppning med tävlingen är att få in många intressanta och nytänkande lösningar som kan minska markbullret intill bostadsområdet och som samtidigt ger ett mervärde utifrån dess utformning för våra grannar i Bromma Kyrka, säger Jenny Svärd, miljö- och kvalitetschef Bromma Stockholm Airport.

– Det är viktigt för oss och för flygplatsens grannar att finna den bästa lösningen då den kommer göra stor skillnad för våra närboende, därför ställs höga krav på det vinnande bidraget utifrån många parametrar. Målet för oss är hitta en smart och effektiv markbullerlösning sett ur ett helhetsperspektiv, säger Jenny Svärd.

Tävlingens pris är 100 000 SEK och möjligheten att få se sin lösning implementerad vid flygplatsen.

Swedavias innovationstävling arrangeras i samarbete med Student Competitions och med bidrag från Vinnova.

Från och med idag kan man anmäla sig eller sitt lag på tävlingssajten: http://www.swedaviaairportchallenge.com/.

Swedavia är den flygplatskoncern i världen som, enligt den internationella standarden, Airport Carbon Accreditation (ACA), kommit längst i arbetet med att utveckla klimatsmarta flygplatser. Samtliga tio Swedaviaflygplatser är certifierade på den högsta nivån.

För mer information, vänligen kontakta:
Jenny Svärd, miljö- och kvalitetschef Bromma Stockholm Airport, tel: 010-109 40 16
Lena Wennberg, miljöchef Swedavia, tel: 0708-18 66 50
Ulrika Fager, kommunikationschef Bromma Stockholm Airport, tel: 0708-91 68 25