Gå till innehåll

Swedavia investerar 80 MSEK i bättre möjligheter för Affärsflyg för Stockholm

2012-03-20, kl. 09:49

Affärsflyg för Stockholm är en huvuduppgift för Bromma Stockholm Airport. För att kraftigt förbättra möjligheterna för Affärsflyget för Stockholm har Swedavia nu beslutat att investera 80 MSEK i Östra rampen på flygplatsen. Flygplatsen anlägger ny platta, taxibanor och angöringsmöjligheter på en yta motsvarande 30 000 m² och blir den nya platsen för hangarer och anslutande byggnader.

Fakta om den nya anläggningen för Affärsflyg för Stockholm på Östra rampen inom Bromma Stockholm Airport:

  • Den nya anläggningen på Östra rampen är till för Affärsflyget för Stockholm: Flyg för nyckelpersoner i företag och organisationer med stor betydelse för Stockholmsregionen och Sverige.
  • Den nya anläggningen på Östra rampen omfattar taxibanor, platta och uppställningsplatser på en yta motsvarande ca 30 000 m².
  • Östra rampen ger möjlighet att bygga faciliteter på sammanlagt ca 6 000 m2. Här kommer aktörer att erbjudas arrenden för hangarer, service- och terminalbyggnader för Affärsflyg för Stockholm.
  • Den nya anläggningen ger också bättre möjligheter att erbjuda gästande affärsflyg service och tillfällig uppställning av flygplanen.
  • I anläggningen ingår nya vägar samt inpassering och parkeringsplatser för affärsflyget.
  • Investeringen omfattar 80 MSEK.
  • Arbetet med den nya anläggningen för Affärsflyg för Stockholm på Östra rampen inleds omgående. Tillträde till anläggningen beräknas kunna ske till årsskiftet 2012/2013.

- Affärsflyg för Stockholm är en huvuduppgift för Bromma Stockholm Airport. Genom investeringarna på Östra rampen tar vi ett rejält steg för att förbättra möjligheterna för Affärsflyg för Stockholm, säger Olle Sundin flygplatsdirektör på Bromma Stockholm Airport. Stockholm behöver en flygplats som kan hålla högre standard och ge bättre service för att bättre än idag möta kraven från resenärer med affärsflyg.

Många svenska och internationella företag har placerat huvudkontor och forsknings- och utvecklingsverksamheter i Stockholm. Det gäller särskilt företag som verkar inom IT, life science, miljöteknik, finans och andra kunskapsintensiva branscher. För dessa företag är snabba transporter och möjlighet att använda affärsflyg en viktig lokaliseringsfaktor.

- Satsningen på Affärsflyg för Stockholm är en viktig insats från Swedavia för att stärka näringslivsklimatet i Stockholmsregionen, säger Olle Sundin.