Gå till innehåll

Resenärsstatistik från Malmö Airport första kvartalet 2013

2013-04-17, kl. 09:00

2013-04-17 09:00:00

Under första kvartalet låg antalet utrikesresenärer som flög till eller från Malmö Airport på samma nivå som motsvarande period föregående år medan antalet inrikesresenärer minskade med nio procent. Det totala resandet minskande med sex procent.

Under första kvartalet flög 431 300 resenärer till eller från Malmö Airport, att jämföra med motsvarande period föregående år då siffrorna landade på 458 000 resenärer.

- 2012 var ett rekordår då Malmö Airport satte ett nytt resenärsrekord, över 2,1 miljoner personer reste via flygplatsen. Vi har 16 utrikeslinjer med lågprisflyget och ser att utrikestrafiken fortsätter att gå bra. Den vikande trend vi ser vad gäller inrikestrafiken, är kopplad till det nationella konjunkturläget, säger Peter Weinhandl, flygplatschef Malmö Airport. 

Under mars månad flög 63 000 utrikes resenärer till och från Malmö Airport, vilket är en ökning med elva procent jämfört med samma månad 2012. Inrikestrafiken minskade med tolv procent till 100 000 resenärer. Totalt flög 163 000 resenärer från Malmö flygplats under mars månad vilket är en minskning med fem procent.

För ytterliggare information, kontakta:

Peter Weinhandl, flygplatschef Malmö Airport, tfn 010-10 945 05