För press

Malmö Airport utgör en viktig del av Skånes infrastruktur när det gäller behovet av flygtransporter för både passagerare och frakt. Skåne, som är den mest tätbefolkade delen av Sverige, är en del av Öresundsregionen som tillsammans med Köpenhamn bildar det största tillväxtområdet i Skandinavien. Det tar 30 minuter att ta sig med bil från flygplatsen till Malmö city och 50 minuter att åka till centrala Köpenhamn.

Presskontakt (dygnet runt)

Swedavias alla flygplatser.

Telefon: 010-109 01 00
E-post: press@swedavia.se

Pressmeddelanden


{{page.PageName}}

{{page.PublishDate}}