Taxi

Taxi eller flygbusstaxi, bokat eller obokat – det finns flera alternativ att välja bland.

Taxi finns precis utanför terminalen vid Malmö airport och förbeställd taxi hämtar upp inne i terminalen vid inrikes bagageband. Det är fri prissättning på resor med taxi i Sverige eftersom taximarknaden är avreglerad. Välj det bolag som passar dig bäst, och du behöver inte ta bilen som står först i taxikön.

Samtliga bolag som trafikerar vid Malmö Airport anger fast pris från flygplatsen, till exempelvis Malmö, men dessa kan variera mellan bolagen.

När du ska välja taxi:

  • Har du fått fast pris ska det vara inlagt och synligt i taxametern innan resan startar.
  • Taxametern måste alltid vara aktiverad under resan.
  • Se till att du får ett taxameterkvitto efter avslutad resa.
  • På kvittot anges bilens registreringsnummer tillsammans med uppgifter om taxiföretaget och föraren, till exempel förarkoden som finns på taxiförarlegitimationen.
  • Spara kvittot, det behövs om du har glömt kvar något i bilen eller om du måste reklamera din resa. Vänd dig i första hand till taxibolagets växel.
  • Alla taxibolag måste ange jämförpriser för alla typer av resor. Jämförpriset räknas alltid ut för en så kallad typresa med en sträcka på 10 kilometer som tar 15 minuter.
  • Jämförpriset anges med stora svarta siffror på gul botten. Det högsta jämförpriset som tillämpas av taxifordonet ska vidare alltid anges med extra stora siffror.


Tillstånds- och tillsynsmyndighet för taxi i Sverige är Transportstyrelsen.