Gå till innehåll

Taxi

På den här sidan har vi samlat svar på vanliga frågor för dig som planerar att resa till/från flygplatsen med taxi.

Vanliga frågor


Var på flygplatsen hittar jag taxi?

Du hittar taxi precis utanför terminalen vid Malmö airport. Om du har förbokat taxi blir du uppmött inne i terminalen vid inrikes bagageband.


Vilken typ av taxi kan jag ta från flygplatsen?

Det finns olika typer av taxis på flygplatsen - från en standard personbilstaxi till en flygbusstaxi.


Har taxi fri prissättning?

Det är fri prissättning på resor med taxi i Sverige eftersom taximarknaden är avreglerad. Välj det bolag som passar dig bäst, du behöver inte ta bilen som står först i taxikön.


Kan jag jämföra priser för taxi?

Alla taxibolag måste ange jämförpriser för alla typer av resor. Jämförpriset räknas alltid ut för en så kallad typresa med en sträcka på 10 kilometer som tar 15 minuter. Jämförpriset anges med stora svarta siffror på gul botten. Det högsta jämförpriset som tillämpas av taxifordonet ska vidare anges med extra stora siffror.


Kan jag få fast pris?

Fråga alltid taxiföraren om taxibolaget tillämpar fasta priser. Har du fått fast pris ska det vara inlagt och synligt i taxametern innan resan startar och taxametern måste alltid vara aktiverad under resan.

Samtliga bolag som trafikerar vid Malmö Airport anger fast pris från flygplatsen, till exempelvis Malmö, men priserna kan variera mellan bolagen.


Vilket kvitto ska jag få om jag betalar med kort?

Betalar du med kort ska du få både en följesedel på kontokortsbeloppet och ett kvitto från taxametern.


Varför behöver jag ett taxameterkvitto?

Se till att du får ett taxameterkvitto efter avslutad resa. På kvittot ska det stå bilens registreringsnummer tillsammans med uppgifter om taxiföretaget och föraren, till exempel förarkoden som finns på taxiförarlegitimationen.


Varför ska jag spara mitt kvitto?

Spara kvittot, det behövs om du har glömt kvar något i bilen eller om du måste reklamera din resa. Vänd dig då i första hand till taxibolagets växel.


Tillstånd och tillsynsmyndighet för taxi i Sverige är Transportstyrelsen.