Malmö Airport – ett nav i en växande region

Skåne är den tätast befolkade delen av Sverige. Det är en del av Öresundsregionen, som tillsammans med Köpenhamn bildar det största tillväxtområdet i Skandinavien. Malmö Airport utgör en viktig del av Öresundsregionens infrastruktur.

Öresundsregionen är en attraktiv region för internationella företag. Några anledningar till detta är de många universiteten och att regionen är ledande för medicin, bioteknologi (Medicon Valley), IT och livsmedel. 

Mitt i denna region ligger Malmö Airport – en stor arbetsplats som totalt sysselsätter cirka 1 000 personer utspridda i ett femtiotal företag.

Välutvecklad infrastruktur

Den välutvecklade infrastrukturen gör det lätt att ta sig till Malmö Airport både från Sverige och Danmark, oavsett om man kör bil eller åker kommunalt. Motorvägen till Malmö Airport binder samman Sverige med Danmark via Öresundsbron.

Stort upptagningsområde

Malmö Airports upptagningsområde täcker det mesta av södra Sverige där sammanlagt 1,4 miljoner människor bor. Med närliggande områden i Danmark bor det totalt 3,6 miljoner människor i upptagningsområdet för Malmö Airport.

Terminalens öppettider

Flygplatsen är öppen dygnet runt.