Malmö Airport – ett nav i en växande region

Skåne är den tätast befolkade delen av Sverige. Det är en del av Öresundsregionen, som tillsammans med Köpenhamn bildar det största tillväxtområdet i Skandinavien. Malmö Airport utgör en viktig del av Öresundsregionens infrastruktur.

Öresundsregionen är en attraktiv region för internationella företag. Några anledningar till detta är de många universiteten och att regionen är ledande för medicin, bioteknologi (Medicon Valley), IT och livsmedel. 

Mitt i denna region ligger Malmö Airport – en stor arbetsplats som totalt sysselsätter cirka 1 200 personer utspridda i ett femtiotal företag.

Välutvecklad infrastruktur

Den välutvecklade infrastrukturen gör det lätt att ta sig till Malmö Airport både från Sverige och Danmark, oavsett om man kör bil eller åker kommunalt. Motorvägen till Malmö Airport binder samman Sverige med Danmark via Öresundsbron.

Stort upptagningsområde

Malmö Airports upptagningsområde täcker det mesta av södra Sverige där sammanlagt 1,4 miljoner människor bor. Med närliggande områden i Danmark bor det totalt 3,6 miljoner människor i upptagningsområdet för Malmö Airport.

Under 2018 valde cirka 2,1 miljoner resenärer att flyga till och från Malmö Airport.

Fakta

Malmö Airport invigdes den första december 1972. Flygplatsen är öppen dygnet runt. Avstånd till närmaste större städer: Malmö (30 km), Köpenhamn (55 km).

Passagerare 2018
2 147 933

Destinationer
Över 40 destinationer (reguljär och charter)

Operativ fakta
En passagerarterminal
Två fraktterminaler
Två hangarer
Tjugo parkeringsplatser för stora flygplan
Sju parkeringsplatser för mindre flygplan
En start- och landningsbana (2 800 m)
En start- och landningsbana (797 m)

Övrigt
Ett hotell – Sturup Airport hotell
3 400 parkeringsplatser
Ett parkeringshus
1 500 anställda i ett femtiotal företag

Malmö Airport ligger i Svedala kommun

Banlängd
2 800 meter och 797 meter

Historik

Malmö-Sturup flygplats (som flygplatsen hette fram till 2007) öppnades den 1 december 1972 och sedan dess har över 58 miljoner passagerare rest till och från flygplatsen.

Malmös flygplats låg innan dess ute vid Bulltofta, som från början var en vidsträckt ljunghed som låg långt ut i Malmös nordöstra utkant. På Bulltofta valde man att bygga ett flygfält. Fältet användes som militärt flygfält redan i början av 1920-talet.

1924 började AB Aerotransport (ABA), en föregångare till dagens SAS, att trafikera linjen Malmö–Hamburg med enmotoriga, fyrasitsiga Junkers F13-plan. Trafiken utvidgades följande år till Amsterdam och Göteborg. ABA:s ledande ställning förstärktes när det som första flygbolag började använda Junkers G23, ett tremotorigt metallplan. 1926 hanterade Bulltofta nästan 2 000 starter och landningar och 6 000 passagerare om året, vilket var 30 % mer än Stockholm.

Utvecklingen fortsatte genom hela 1920-talet med nattliga postflyg till Stockholm, Amsterdam och London. En postsorterare följde med på flygningarna, något som tros vara de första flygande postsorteringskontoren.

Vid 1930-talets början hade passagerarförbindelserna utökats till Berlin, Paris och London. Även andra flygbolag, som Air France, KLM och danska DDL trafikerade Bulltofta. Vid andra världskrigets utbrott tog flygplatsen hand om ett fyrtiotal flygningar om dagen.

Under 1940-talet öppnades en ny terminal (1943) även om passagerarantalet minskade under perioden 1939–1945. SAS bildades 1946 genom om ABA, DDL och norska DNL gick samman. Då beslöts också att det nya flygbolagets huvudbas skulle bli Kastrup i Köpenhamn. Detta ledde till en nedgång för trafiken på Bulltofta.

Under 1950-talet togs beslutet att anlägga en 1 900 m lång asfalterad start- och landningsbana som stod klar 1953. Trafiken ökade gradvis och 1959 öppnade en ny terminal.

Under 1960-talet växte Kastrup till att bli ett nav för huvuddelen av de skandinaviska långfärdsrutterna samtidigt som charterarrangörerna alltmer inriktade sig på Köpenhamn. 1964 tog Bulltofta hand om 90 000 passagerare om året. Under 1960-talet påbörjade utredningar för en lämpligare placering som inte skulle orsaka lika mycket bullerstörningar för Malmö.

1968 kom beslutet att välja orten Sturup som placering av flygplatsen. 1970 påbörjades byggandet av start- och landningsbanorna och året därpå byggdes flygplatsbyggnaden. Redan från början innehöll konstruktionsplanerna möjligheterna till framtida expansion – inte bara av resurser som terminaler, godsmagasin, flygplattor, hangarer och bilparkeringar, utan också för ytterligare en start- och landningsbana.

2006 byggde vi om terminalen på Malmö Airport. Väggarna mellan inrikes- och utrikesterminalen togs bort och på så sätt utökade vi kapaciteten att ta emot resenärer – terminalen klarar av att hantera mellan 3,5 och 4 miljoner passagerare årligen.

Resenärerna har tidigare befunnit sig på två skilda ytor beroende på om de skulle resa inrikes eller utrikes. Orsaken till uppdelningen berodde på det regelverk som styrde vilka resenärsgrupper som får befinna sig på samma ytor på en flygplats. Tull och polis arbetar numera utifrån mobila enheter. Då EU-reglerna säger att ankommande från länder utanför EU inte får blandas med utresande finns det numera en inglasad passage med passkontroll för ankommande passagerare före bagageutlämningen på flygplatsen.

Malmö Airport är idag en viktig förbindelselänk till och från den snabbväxande Öresundsregionen och utgör den svenska inkörsporten till denna region. Flygplatsen drivs av Swedavia, tidigare LFV, som är ett aktiebolag med statligt ägandeskap.

Foto och filminspelning

Rymden, ljuset och den speciella flygplatsmiljön har alltid intresserat fotografer och producenter av lång- och reklamfilm. Därför har vi utvecklat en tjänst som tar hand om dig och ditt företag som vill använda vår miljö för filminspelning. Observera att du måste söka tillstånd hos oss för att få lov att fotografera eller filma här.

Vilka behov har du? Kontakta oss och se oss som länken mellan dina önskemål och flygplatsens aktörer. Tillsammans hjälps vi åt att hitta en lösning för ditt projekt som tar hänsyn till trafikflödena på flygplatsen.

Fakta fotografering och filminspelning

På Malmö Airport har ett antal svenska filmer spelats in – många känner igen den gula flygplatsen i Wallanderfilmerna. TV4:s Morgonsoffan direktsände från incheckningshallen och ett antal episoder i reklamfilm har spelats in på flygplatsen.

Prislista

Per timme, dagtid från 2 000 kronor
25 procent moms tillkommer

Kontakt

Telefon: 010-10 94 569
E-post: malmoairport@swedavia.se

Öppettider: måndag–fredag klockan 09.00–16.00