Gå till innehåll

Avfall

På Malmö Airport finns en miljöstation som är öppen för samtliga företag inom området, där de kan lämna sitt sorterade avfall.

En stor del av allt avfall som uppstår på flygplatsen är en resurs som går att återanvända, återvinna eller använda för energiutvinning. Farligt avfall hanteras separat, så att de skadliga ämnena inte sprids.

I terminalbyggnaden källsorterar passagerarna sitt avfall i fyra fraktioner: tidningar, returburkar, PET-flaskor och brännbart avfall.