Gå till innehåll

Kemikalier

De flesta kemikalier som används på Malmö Airport är färger, lim, rengöringsmedel och andra vanliga produkter. Men för att driva en flygplats krävs också vissa kemikalier som är mer unika.

En av dem är flygfotogen (flygplansbränsle), som är den kemikalie som hanteras i störst mängd på flygplatsen. På vintern går det också åt kemikalier för att hålla flygplan och banor isfria. Pro-pylenglykol, blandat med varmt vatten, används för att avisa flygplanen och kaliumacetat och urea  för att halkbekämpa banorna.

Cisterner och tankar som innehåller olja eller kemikalier är invallade för att förhindra eventuellt läckage. Dessutom genomförs regelbundet analyser av mark och vatten, på och runt flygplatsen, som en ytterligare kontroll. Om ett läckage eller spill skulle uppstå på flygplatsen kommer sanering att ske direkt av räddningstjänsten som finns dygnet runt på flygplatsen.