Gå till innehåll

Minskade utsläpp av koldioxid

Swedavia, som äger och driver Malmö Airport, är sedan år 2006 ett klimatneutralt företag. 

För att minska utsläppen av fossil koldioxid vid flygplatsen byggdes år 2007 en pellets- och biooljeeldad panncentral. Biobränsleanläggningen drivs i kombination med en solvärmepark, vilket gör att Malmö Airport mellan åren 2005 och 2014 har minskat CO2-utsläppen med över 90 procent. Sedan år 2006 säljer och använder vi enbart grön el.

För att kompensera för de koldioxidutsläpp som ännu inte har kunnat tas bort med egna åtgärder, köper Swedavia certifikat från projekt i utvecklingsländer. Certifikaten garanterar att motsvarande utsläppsminskning sker genom projekten och inom ramarna för FN:s klimatsamarbete. På så sätt uppnås klimatneutralitet. Just nu har vi valt att samarbeta Tricorona för val av kompensationsprojekt. De närmaste åren är projekten vindkraftprojekt i Kina och ett biomassakraftverk i Indien.

Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och Swedavia arbetar kraftfullt med att minska de egna utsläppen av bland annat koldioxid. Ett arbete som har gett betydande resultat. Swedavia fortsätter detta arbete med nollutsläpp av koldioxid som slutmål år 2020.