Gå till innehåll

Luft

De största utsläppen till luften runt Malmö Airport kommer idag från flygtrafiken och från vägtrafiken till och från flygplatsen.

För att uppmuntra flygbolagen att använda moderna flygplan, som är bättre för miljön, har Swedavia infört ett prissystem som gör att är startavgiften på flygplatserna är lägre ju renare motorer ett flygplan har.

Swedavia, som äger och driver Malmö Airport, arbetar också med frågan att förbättra kollektivtrafiken till flygplatsen.

Uppvärmningen av byggnader sker med egenproducerad fjärrvärme där solvärme, pellets och bioolja kombineras för en optimal drift utan utsläpp av fossil koldioxid.