Gå till innehåll

Malmö Airport fyller 50 år

2022-12-01, kl. 09:23

Torsdagen den 1 december fyller Malmö Airport, Sveriges tredje största och södra Sveriges internationella flygplats, 50 år. Flygplatsen har en viktig roll för svensk tillgänglighet och sedan starten 1972 har över 60 miljoner resenärer rest via flygplatsen. Som en av de första flygplatserna i världen är Malmö Airport fossilfri i egen verksamhet sedan slutet av 2020. Swedavia fortsätter nu att driva på omställningen till ett fossilfritt flyg och förstärka tillgängligheten i södra Sverige. Inför vintern betjänar flygplatsen närmare 20 destinationer, varav flertalet är till utlandet.

- Det känns mycket glädjande att vi idag firar att Malmö Airport fyller ett halvt sekel. Flygplatsen är en viktig del i Sveriges och Öresundsregionens kommunikationsnav och har sedan öppnandet kommit att spela en avgörande roll för såväl regionen som för många resenärer. Nu, efter flera år av pandemi, har resenärerna kommit tillbaka vilket vi naturligtvis tycker är mycket positivt för människors möjligheter att kunna mötas igen, både privat och i jobbet, säger Karin Öhrström, flygplatschef Malmö Airport på Swedavia.

Flygplatsen har idag ett 20-tal destinationer, varav flertalet är till utlandet med ett starkt utbud till Östeuropa. Bland utrikes toppdestinationer finns Belgrad, Skopje och Gdansk. Flygplatsen har också ett viktig roll för tillgängligheten inrikes och till Stockholm, med närmre 100 avgångar per vecka till huvudstaden.
Förutom passagerartrafiken har Malmö Airport spelat och fortsätter att spela en viktig roll för det samhällsviktiga flyget för södra Sverige och även för frakt och post. Flygplatsen är öppen dygnet runt årets alla dagar och står redo så att patienter, organ, kritiska reservdelar med mera snabbt kan transporteras in och ut ur regionen.

I samband med jubileet kommer flygplatsen bland annat att ha en utställning om uniformer, som sker i ett samarbete med Uniformsmuséet, på flygplatsen. Utställningen finns tillgänglig på flygplatsen året ut.