Gå till innehåll

Malmö Airport satsar på elflyg

2023-07-10, kl. 08:57

Swedavia har beslutat att upplåta Malmö Airport som testarena för Heart Aerospaces elflygplan ES-30. Den fullskaliga modellen av flygplanet kommer att testas och demonstreras för taxning och laddning på flygplatsen. I testverksamheten deltar förutom Swedavia Heart Aerospace, BRA och SAS samt Northvolt. Projektet delfinansieras med cirka 20 miljoner kronor av innovationsmyndigheten Vinnova.

Malmö Airport får nu en viktig roll i arbetet för fossilfritt flyg och infrastrukturen på flygplatsen för laddning av elflygplan kommer fortsätta utvecklas när flygplatsen står som värd för testverksamheten av elflygplanet ES-30. Bakgrunden är projektet ELISE - Elektrisk Lufttransport i Sverige - som påbörjades våren 2018 med syfte att samordna och koordinera svensk elflygsutveckling via internationell positionering, samhälleligt behov och teknikinventering.

ELISE-projektets andra del har haft för avsikt att ta fram ett svenskproducerat elflygplan och resulterade i designen av det regionala elflygplanet ES-19 med plats för 19 passagerare. I det tredje steget ELISE 3 är målet att skapa och testa en fullskalig modell av Heart Aerospaces nya elflygplan ES-30 med plats för 30 passagerare, utrustat med ett batteripaket som kan laddas och därefter testas och demonstreras på Malmö Airport.

Swedavia verkar för flygets klimatomställning bland annat genom att delta i ett flertal projekt kopplat till främjandet av fossilfritt flyg, inte minst elflygsutveckling och på längre sikt vätgasflyg. Idag finns laddstationer på plats för elflyg på bland annat Visby Airport och Åre Östersund Airport. Tidigare har Swedavia bland annat varit med i en fallstudie av en elflygslinje mellan Umeå Airport och Åre Östersund Airport, deltagit i projektet MODELflyg med fokus på att ta fram en simuleringsmodell kring vad som krävs för att möta ett ökat elflygande samt projektet Fossilfritt flyg i norra Sverige.

Fakta om ELISE 3

  • Projektet finansieras med 20 miljoner kronor från innovationsmyndigheten Vinnova och är den tredje delen i ELISE-projektet med syfte att skapa bättre förutsättningar för elflyg i Sverige.
  • Projektets konsortium består av Swedavia, Heart Aerospace, Northvolt, BRA och SAS.
  • Inom projektets advisory board återfinns Sveriges Regionala Flygplatser, RISE, Bromma Air Maintenance, Luftfartsverket, Transportstyrelsen och Trafikverket.
  • Projektet påbörjas sommaren 2023 och väntas fortlöpa fram till våren 2025.
  • Malmö Airport står som värd för projektets tester och demonstrationer gällande taxning- och laddning av elflygplanet ES-30.
  • ES-30 är ett elflygplan framtaget av Heart Aerospace, kan ta 30 passagerare och förväntas vara i kommersiell drift 2028.