Gå till innehåll

Allt fler utrikesresenärer från Malmö Airport

2012-05-07, kl. 09:00

2012-05-07 09:00:35

 179 000 resenärer flög från Malmö Airport under april månad. Det är en ökning med nitton procent jämfört med samma månad 2011. Utrikestrafiken ökade med fyrtiotre procent medan inrikestrafiken ökade med sju procent.

Utrikestrafiken har under årets fyra första månader ökat med tjugonio procent och totalt har 233 000 resenärer rest utrikes från Malmö Airport. Inrikestrafiken har ökat med sju procent, totalt har över 400 000 resenärer rest till destinationer inom Sverige under perioden januari-april.

- Vi blickar framåt med tillförsikt, tack vare många nyetableringar inom utrikestrafiken kommer vi att se en fortsatt tillväxt under året, säger Peter Weinhandl, flygplatsdirektör vid Malmö Airport. Även inrikestrafiken ökar vilket är glädjande. Både Malmö Aviation och Sas har förnyat och moderniserat sina service koncept på flygplatsen under våren och erbjuder därmed resenärerna en än mer komfortabel start på sin flygresa.

Antalet landningar i linjefart och charter ökade med 5 procent i april jämfört med samma månad föregående år.

 För ytterligare kommentarer kontakta Peter Weinhandl på telefon 040 613 12 00