Gå till innehåll

Fortsatt ökat resande till och från Malmö Airport

2012-07-06, kl. 10:00

Antalet resenärer vid Malmö Airport fortsätter att öka. Under juni 2012 ökade det totala antalet resenärer med sjutton procent jämfört med samma period föregående år. Ackumulerat för första halvåret 2012 ökade antalet passagerare med fjorton procent till strax över 1 miljon.

Passagerare i utrikestrafik ökade med trettioåtta procent medan inrikes hade en nolltilläxt under juni månad. Ackumulerat för första halvåret 2012 ökade antalet utrikes passagerare med trettiotvå procent vilket innebär att över 400 000 resenärer rest utomlands från flygplatsen. Inrikestrafiken för årets sex första månader har ökat med fyra procent vilket innebär att över 600 000 resenärer rest inom Sverige via Malmö Airport.

Antalet utrikesresenärer utgör idag 40 procent av flygplatsen totala resande och den positiva utvecklingen drivs av ett allt större utbud och hög efterfrågan på solresor och weekendresor till europeiska städer. Skåne och Malmö får allt fler turister som besöker södra Sverige tack vare att stort antal lågprisdestinationer via Malmö Airport.

- Framförallt sker tillväxten på Malmö Airport till destinationer inom Europa, säger Peter Weinhandl, flygplatsdirektör på Malmö Airport. Vi ser att det stora lågprisutbudet passar bra in på en flygplats med snabba och effektiva flöden. Vi erbjuder inresande turister och även utresande resenärer en smidighet som är uppskattad och som sparar tid när man ska ut och resa.

Antalet landningar i linjefart och charter under juni var 1 216 vilket är en ökning med sex procent, jämfört med motsvarande period föregående år.