Gå till innehåll

Ladda elfordonet på Malmö Airport

2013-02-06, kl. 09:37

Nu kan resenärer med elbil/hybrider ladda sina fordon på Malmö Airport. Flygplatsens nya laddstolpar ingår i projekt E-mobility Malmö och antalet laddplatser kommer att utökas i takt med att resenärernas behov av infrastruktur för laddning ökar.

E.ON och Malmö stad har under ett antal år samarbetat för att bygga laddstolpar för fordon i anslutning till stadens kollektivtrafiknoder. Syftet är att förbättra trafiksituationen och minska koldioxidutsläppen från transporter i Malmöområdet.

De fyra laddplatserna för el- eller hyrbridbilar är placerade i P-huset på flygplatsen.  Besökaren eller resenären laddar sitt fordon utan kostnad, men betalar den parkeringsavgift som är aktuell för parkeringsytan som bilen står parkerad på. Antalet platser kommer att utökas i takt med att behovet av infrastruktur för laddning ökar i Skåne.

– Projektet E-mobility går helt i linje med flygplatsen arbete att begränsa mängden koldioxidutsläpp. Laddstolparna är en av många aktiviteter som pågår på Malmö Airport för att minska miljöpåverkan, säger Maria Bengtsson, miljöchef på Malmö Airport.

– I Sverige står transportsektorn för mer än 40 procent av koldioxidutsläppen. Genom att satsa på alternativa lösningar kan vi bidra till att minska klimatpåverkan och skapa ett hållbart transportsystem. Detta samarbete och placeringen av laddstopar på Malmö Airport är ett steg på vägen, säger Björn Mollstedt, affärsutvecklare Business Innovation E.ON.

I dag använder Swedavia fyra elbilar för transporter och leveranser i den egna verksamheten på flygplatsen. Förutom en kontinuerlig uppdatering av fordonsparken till bättre miljöklass har flygplatsen även investerat i en värmeanläggning. Denna består av en solvärmeanläggning och en panncentral som använder pellets som bränsle. Genom ett målmedvetet arbete och en rad åtgärder har flygplatsens totala utsläpp av koldioxid minskat med cirka 80 procent sedan 2005. Swedavias mål är att ha nollutsläpp av koldioxid från den egna verksamheten år 2020.

Fakta om laddstolpar på Malmö Airport

Den typ av laddning som erbjuds i laddstolparna är en-fas, spänning 230 V, säkring upp till 16A. Laddeffekten är mellan 2,3–3,7 kW. Laddplatserna är placerade på våning åtta i P-huset på flygplatsen.

För ytterligare information, kontakta:

Maria Bengtsson, miljöchef på Malmö Airport, tel: 010-10 945 15