Gå till innehåll

Malmö Airport blir besöksobjekt för miljöteknik

2013-04-10, kl. 09:14

Som första flygplats väljs Malmö Airport ut som besöksobjekt inom initiativet GreenTech Visits. Syftet är att erbjuda guidade visningar till internationella besöksgrupper som vill se hur flygplatsen arbetar med miljöfrågor.

Malmö Airport är sedan ett antal år medlem i Sustainable Business Hub som är ett sydsvenskt nätverk med uppdrag att hjälpa företag med verksamhet inom miljö- och energiområdet att öka sin konkurrenskraft. Man samordnar även internationella besöksgrupper via initiativet Green Tech Visits. De flesta internationella besökarna är generellt intresserade av hur vi i Sverige ser på hållbar utveckling och hur olika infrastruktursystem passas in i en större helhetsbild i samhällsbyggnation.

-  Vi har kommit långt i vårt hållbarhetsarbete. Därför är vi nu mogna att ta emot internationella samhälls- och teknikbesök för att på sätt dela med oss av vår kunskap om hur man driver en klimatsmart flygplats, säger Maria Bengtsson, miljöchef på Malmö Airport.

-  Malmö Airport har jobbat målmedvetet med sitt miljöarbete och det känns roligt att kunna erbjuda ett lite oväntat besöksmål till de utländska grupper som kommer till Skåne för att titta på miljötekniklösningar. Med sin solvärmeanläggning, bin som luftföroreningsindikator och införskaffande av elfordon är det naturligt att integrera flygplatsen i GreenTech Visits utbud av besöksmål, säger Håkan Knutsson, VD för Sustainable Business Hub.

Besöksgrupper som kommer till flygplatsen visas runt och får ta del av arbete som lett till en miljöcertifiering på högsta nivån enligt internationell standard för flygplatser. Certifieringen sker med utgångspunkt i ett koldioxid- och energiprogram där målet är att reducera utsläpp av fossil koldioxid. Certifieringen innebär att flygplatsen är helt klimatneutral avseende utsläpp av koldioxid från den egna verksamheten. Den är dessutom ett kvitto på att flygplatsen arbetar aktivt tillsammans med övriga företag vid Malmö Airport för att minska även deras koldioxidutsläpp.

Läs mer om GreenTechVisits www.greentechvisits.se

Läs mer om Malmö Airports miljöarbete www.malmoairport.se/miljo

 

För ytterligare information, kontakta:

Maria Bengtsson, miljöchef Malmö Airport tel. 010-010 945 15

eller press@swedavia.se