Gå till innehåll

Returpack och Malmö Airport i gemensam satsning för miljö och välgörenhet

2011-03-15, kl. 13:48

Returpack, som ansvarar för det svenska pantsystemet, vill öka antalet återvinningsställen i offentliga miljöer. Tillsammans med Malmö Airport, Swedavia genomförs nu ett test där två pantautomater sätts ut i terminalen. Pantpengarna går oavkortat till Läkare Utan Gränser.

Tanken med pantautomaterna är, förutom att öka återvinningen, även att minska nedskräpningen och samtidigt göra något gott.

– Genom att panta i välgörenhetsautomaten kan man säga att man bidrar till tre goda saker på en gång. Vi hoppas förstås att det kommer att generera mycket pengar till Läkare utan gränser, säger Katarina Lundell, marknadschef på Returpack.

Bra vill bli bättre
Sverige är ett av de bästa länderna i världen när det kommer till pantning. I snitt återvinns nästan nio av tio burkar och PET-flaskor. Men på Returpack nöjer man sig inte, därför har man tagit extra krafttag under 2010 för att öka återvinningen ytterligare. Bland annat har panten på burken höjts från 50 öre till 1 krona. Dessutom har flera insatser gjorts för att öka tillgängigheten av pantställen.

– Den här satsningen är ytterligare ett sätt att underlätta för konsumenterna att göra sig av med sina tomma burkar och flaskor. Just flygplatser och resecentrum är ställen där vi vet att det konsumeras mycket dryck på burk och flaska och där en stor del av panten hamnar i soporna idag. Faller det här testet väl ut hoppas vi att fler flygplatser och resecentrum ska följa Malmö Airports exempel, säger Katarina Lundell.

Nollvision
Malmö Airport arbetar inom flera områden för att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan. Mellan 2005 och 2009 minskades koldioxidutsläppen med mer än 80 procent. Under 2010 togs flygplatsens papperskorgar bort och ersattes med ett antal källsorteringsmöbler där resenärerna har kunnat källsortera de förpackningar och tidningar som de köper på flygplatsen.

– Pantautomaten ligger helt i linje med vår miljösatsning och faller testet väl ut kommer vi att fortsätta att erbjuda våra resenärer möjligheten att panta i automater, säger Peter Weinhandl, flygplatschef på Malmö Airport.

För mer information kontakta:
Katarina Lundell, Marknadschef Returpack , tel: 011-19 19 82
Maria Bengtsson, Miljöchef Malmö Airport , tel: 040-613 12 63

På bilden: Erik Ebbeson, kundansvarig på Returpack och Peter Weinhandl, flygplatschef på Malmö Airport testar den nya pantautomaten på flygplatsen.

Returpack ansvarar för pantsystemet av burkar och återvinningsbara plastflaskor i Sverige – ett system i världsklass. Företaget informerar om pantsystemet, administrerar ekonomin och samordnar återtagningen av pantförpackningar. Huvudkontoret, liksom fabriken där burkar och flaskor samlas, ligger i Norrköping. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. Returpack.se Pantamera.nu