Gå till innehåll

Stark utrikesökning på Malmö Airport

2012-03-07, kl. 09:00

Över 146 000 resenärer flög från Malmö Airport under februari 2012. Det är en ökning med fjorton procent jämfört med samma månad 2011. Inrikestrafiken ökade med sju procent medan utrikestrafiken ökade med trettioen procent.

Januari och februari är charterintensiva månader vilket visar sig i den starka utrikesutvecklingen på Malmö Airport. Under dessa två månader har över 100 000 resenärer flugit utrikes vilket är en ökning med tjugotvå procent jämfört med samma period år 2011. London är den reguljära utrikesdestination som ökar mest under februari månad jämfört med januari, följt av Belgrad och Budapest.

Swedavia genomför årligen en resvaneundersökning på Malmö Airport, under 2011 genomfördes totalt 10 000 intervjuer med avresande passagerare. Frågorna rör slutdestination, syfte med resan, demografisk profil samt hemort. Resultatet för 2011 visar att upptagningsområdet för utrikesresande från flygplatsen sträcker sig över hela Sydsverige.

- De största upptagningsorterna för flygtrafiken till och från Malmö Airport är fortfarande de närliggande kommuner så som Malmö, Lund, Vellinge, Helsingborg, Trelleborg och Ystad. Men 2011 ökade antalet passagerare från mer långväga städer som till exempel Halmstad och Karlskrona. Det visar att Malmö Airports roll som utrikesflygplats har stärkts ytterligare i och med att fler resenärer från hela Sydsverige valt att flyga från flygplatsen, säger Peter Weinhandl, flygplatschef på Malmö Airport.

Antalet landningar i linjefart och charter ökade med nio procent i januari jämfört med samma månad föregående år.

Trafikstatistiken för Malmö Airport och Swedavias övriga flygplatser finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.

 För ytterligare information, kontakta:

Peter Weinhandl, flygplatsdirektör på Malmö Airport, tel: 040 613 12 00