Hjärtstartare

En hjärtstartare kan rädda liv på någon som drabbas av ett hjärtstopp.

Kategori: Övrig service
AED Hjärtstartare
1

Hjärtstartare

Före säkerhetskontrollen