Gå till innehåll

Avfall

På Göteborg Landvetter Airport källsorteras allt avfall. En stor del av allt avfall som uppstår på flygplatsen är en resurs som går att återanvända, återvinna eller går till energiåtervinning.

Allt avfall från Swedavias anläggningar sorteras. Mängden hushållsavfall ökar dock på grund av ökad försäljning av hämtmat. Avfallet delas in i fyra kategorier: avfall till materialåtervinning, energiåtervinning, deponi samt farligt avfall. Vårt mål är att deponiandelen ska minska till förmån för en ökning av materialåtervinning. På flygplatsen finns en avfalls- och återvinningsstation, källsorteringsrum, kompostanläggning och anläggning för mottagande av farligt avfall.