Vårt miljöansvar

Göteborg Landvetter Airport arbetar för att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan. Vi är, liksom Swedavias övriga flygplatser, en av världens mest klimatsmarta och vi tar ständigt nya steg för att bli ännu bättre. Vid utgången av 2020 nådde Swedavia målet om 0 fossila koldioxidutsläpp från den flygplatsverksamhet bolaget har i egen regi.

vindkraftverk på grön äng med blå himmel

Miljöfrågor är av största betydelse för Göteborg Landvetter Airport och något som vi har arbetat målmedvetet med under många år. Swedavia ska vara drivande i en hållbar samhällsutveckling och styr verksamheten i den riktningen med hjälp av ett antal konkreta mål.

Swedavia är en internationell förebild när det gäller att utveckla klimatsmarta flygplatser. Göteborg Landvetter Airport har länge aktivt arbetat med att minska koldioxidutsläppen från flygplatsverksamheten. Vid utgången av 2020 nådde flygplatsen målet om 0 fossila koldioxidutsläpp från den flygplatsverksamhet vi har i egen regi. Det är vi stolta över. Flygplatsen är certifierad med högsta nivån enligt en internationell standard för sitt arbete med att reducera utsläpp av koldioxid.

Även på många andra områden pågår ett aktivt arbete för att minska flygplatsens miljöpåverkan. Detta går att läsa mer om under rubriken "Miljöpåverkan & policy".

Kontakt

Har du frågor om miljöarbetet på Landvetter? Mejla oss gärna.
E-post: miljo.got@swedavia.se