På denna webbplats använder vi cookies
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
{{importantAnnouncements[0].HeadLine}}
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
Uppdaterad: {{importantAnnouncement.LastUpdated}}

För grannar

Här kan du som är granne med Göteborg Landvetter Airport läsa aktuell och intressant information.

Göteborg Landvetter Airport har ett gott rykte hos sina grannar. Här kan du läsa en nyligen gjord undersökning som bland annat visar att över 90 procent av flygplatsens grannar anser att flygplatsen är viktig för regionens utveckling och att 80 procent är positiva till flygplatsen.

Här hittar du också information om hur flygplatsen arbetar med den viktiga bullerfrågan. Eller så kan du läsa flygplatsens informationsblad "i Luften" som bland annat tar upp hur Swedavia och Göteborg Landvetter Airport samarbetar med andra aktörer inom flyget för att minska miljöpåverkan.

Grannundersökning

Den årliga grannundersökningen gjordes under våren 2014. Det var fjärde året i rad som cirka 450 hushåll runt flygplatsen fick svara på enkätfrågor kring flygplatsens roll, information och miljöarbete bland annat.

Resultat i grannundersökning 2014

I årets resultat framgår bland annat att 83 procent av flygplatsens grannar har en positiv eller mycket positiv inställning till flygplatsen. 97 procent anser att flygplatsen är viktig för regionen. 76 procent trivs bra eller mycket bra som granne till flygplatsen.

31 procent av respondenterna anser att flygplatsen är bra på att informera om vad som händer. Ungefär lika många tycker att vi inte är det.

De områden som flygplatsen bör prioritera i sitt miljöarbete är enligt respondenterna: 1. Minska koldioxidutsläpp 2. Minska buller 3. Minska utsläpp till vatten.

– Det är viktigt för oss att veta vad våra grannar tycker om oss och vi ska fortsätta att försöka bli bättre på de områden där vi inte lyckas nå fram. Vi fortsätter att försöka stärka vår kommunikation bland annat, säger Maria Gelin, miljöchef på Landvetter flygplats.

Fakta grannundersökning:

  • Enkätundersökningen till boende i flygplatsens närhet genomfördes under våren 2011, 2012, 2013 och  2014. 
  • Respondenterna bor i kommunerna Härryda, Hällingsjö, Kungsbacka, Lindome och Lerum.
  • Undersökningen utförs av företaget Markör Marknad & Kommunikation AB på uppdrag av Swedavia Göteborg Landvetter Airport.

Läs hela grannundersökningen (pdf)

Buller & bullerisolering

Göteborg Landvetter Airports miljövillkor reglerar bland mycket annat hur lågt flygplanen får flyga över tätorter. Ett villkor anger att Swedavia, som äger, driver och utvecklar flygplatsen, är skyldiga att bullerisolera de hus som ligger i områden där ljudnivån utomhus på grund av flygbuller ligger över en viss nivå.

I miljödomstolens dom från 2008 slås det fast vilken bedömning som ska göras när man tar ställning till vilka bostäder som ska bullerisoleras.

Vilka bostäder bullerisoleras?

Grunden för bedömningen av vilka bostäder som ska bullerisoleras är

  • dels gränskurvan för FBN 60 dB(A),
  • dels om den maximala ljudnivån når gränsen 70 dB(A) eller därutöver tre gånger per natt under minst 150 nätter per år.

Målet med bullerisoleringen är att flygbullernivån inomhus inte ska överstiga 30 dB(A) och att ljudnivån inomhus i lokaler som används nattetid inte ska överstiga 45 dB(A). Cirka 200 hus kommer inom de närmaste åren att utredas. Innan det är aktuellt att vidta några åtgärder tas också hänsyn till ljudnivån inomhus. Göteborg Landvetter Airport kommer tillsammans med fastighetsägarna att utreda och diskutera vilka bullerskyddsåtgärder som ska vidtas med hänsyn till att kostnaderna är rimliga i förhållande till bostadens standard och värde.

Naturvårdsverkets riktvärden

Ett av Naturvårdsverkets riktvärden för nybyggda bostäder är 70 dB(A) som maximal ljudnivå utomhus. En genomsnittlig bullernivå utomhus på 55 dB(A) från trafik anses som acceptabel när man planerar vägtrafik intill bostadsområden. Man har då räknat på ett medeldygn under ett genomsnittligt år.

Trafikbullerundersökningar har visat att mellan 5 och 10 procent av de exponerade människorna upplever sig mycket störda vid en ljudnivå motsvarande FBN 55 dB(A).

Fakta om FBN

FBN är en förkortning av flygbullernivå och anges i enheten decibel, dB(A). FBN är en genomsnittlig ljudnivå där hänsyn tas till när på dygnet flygningarna sker. Kvällsflygningar mellan klockan 18 och 22 ges till exempel 5 dB högre värde än om flygningen gjorts på dagtid. Nattflygningar mellan kl. 22 och 06 ges tio dB högre värde.

Lämna dina synpunkter på flygbuller

Flygplatsen arbetar kontinuerligt för att minska bullret från flygtrafiken och i det arbetet är det viktigt att vi tar till oss, och kartlägger, de synpunkter vi får om buller.

Till kontaktformuläret

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev och information till grannar

Här publicerar vi information om Landvetters utveckling som har kommunicerats till flygplatsens grannar.

Nyhetsbrev till Landvetters grannar maj 2018 (pdf 76 Kb, nytt fönster)

Nyhetsbrev till Landvetters grannar jul 2017 (pdf 1,04 Mb, nytt fönster)

Nyhetsbrev Landvettters grannar november 2017 (pdf 1,45 Mb, nytt fönster)

Nyhetsbrev till Landvetters grannar maj 2017 (pdf 167 Kb, nytt fönster)

Nyhetsbrev till Landvetters grannar mars 2017 (pdf  1,2 Mb, nytt fönster)

Nyhetsbrev till Landvetters grannar 9 december 2016 (pdf, 1.3 Mb, nytt fönster)

Nyhetsbrev till Landvetters grannar september 2016 (pdf 3,09 Mb, nytt fönster)

Nyhetsbrev till Landvetters grannar maj 2016 (pdf 193 Kb, nytt fönster)

Följ flygningar

Nyfiken på vilket flyg som passerade uppe i luften? Vill du ha information om en flygning som ägde rum nära din bostad? Med WebTrak hittar du information om flygplan som flyger till och från flygplatsen samt detaljer om varje flygning. Du kan också skicka in dina synpunkter till Swedavia.

WebTrak är ett verktyg för dig som vill veta mer om olika flygningar. Observera att WebTrak visar flyg med en fördröjning på 5 timmar.

Verktyget visar varje flygplans flygväg och övrig tillgänglig information. Flygplanen är färgkodade för att visa om de är ankommande eller avgående. Genom att ange din egen adress kan du exempelvis få uppgifter om vilka flygningar som ägt rum nära din egen bostad. Om du önskar se tidigare flygningar så går det bra att välja datum och tid och sedan kan du se en uppspelning av flygningar per timme och även välja att accelerera visningen.

Höjdangivelser i WebTrak

I WebTrak anges höjden över havet. Göteborg Landvetter Airport ligger 152 meter över medelhavsnivån, men ta reda på hur högt ditt hus ligger för korrekt höjdangivelse.

Gå till WebTrak