Gå till innehåll

Buller

Swedavia har i flera år arbetat med att begränsa bullerpåverkan. Flygbuller uppstår när flygplan startar och landar, ett faktum som är svårt att komma ifrån. Exempel på åtgärder för att minska påverkan från buller är bullerisolering och kurvade inflygningar.

Mycket görs för att minska bullret så långt det går

Trots att flygtrafiken ökar, utsätts allt färre för ljudnivåer som överstiger samhällets riktvärden för buller. År 1989 utsattes 60 000 svenskar för flygbuller. Idag är den siffran reducerad till 20 000 – något som går att jämföra med 400 000 som störs av tågtrafik och 1 600 000 som störs av vägtrafik. En förklaring till den kraftiga minskningen när det gäller flygbullret är att flygmotorer blivit allt tystare, en utveckling som uppmuntras av Swedavia.

Grannsamverkan en viktigt del

Samverkan med grannar och kommuner är viktig och har lett till att byggplanering och bygglovshantering sker utifrån prognostiserade bullerkurvor, så kallade influensområdeskurvor. Vi genomför regelbundna bullerberäkningar och mätningar för att säkerställa att vi befinner oss inom ramen för flygplatsens miljötillstånd. Vi för en löpande dialog med våra grannar och undersökningar visar att de miljöfrågor som prioriteras högst är klimat följt av buller. I flygplatsens miljötillstånd finns villkor att de bostäder som utsätts mest ska bullerisoleras.

En viktig åtgärd för att minska flygplansbullret och utsläppen till luft är det fortsatta arbetet med att utveckla möjligheten för kurvade och gröna inflygningar vid våra flygplatser. Genom det nya flygvägssystemet och kurvade inflygningar ökar möjligheterna att inte att flyga över tätbebyggda områden. De gröna flygningarna minskar buller och koldioxidutsläpp från flygplanen. För att främja övergång till modernare plan är startavgiften lägre för tystare plan.