Gå till innehåll

Koldioxidutsläpp

Klimatfrågan har länge varit prioriterad för Göteborg Landvetter Airport och satsningar på klimatsmarta lösningar har gett resultat. Flygplatsen är godkänd på högsta nivån i ett internationellt program som graderar flygplatsers klimatarbete. Målet är nollutsläpp av fossil koldioxid år 2020.

Mot nollutsläpp av fossil koldioxid 2020

Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och Swedavia arbetar kraftfullt med att minska de egna utsläppen av koldioxid. Detta är ett arbete som har gett betydande resultat, vilket visat sig bland annat genom att nå den högsta klimatmärkningen inom flygplatsbranschen. Bakom märkningen står Airport Council International. Endast 14 flygplatser i världen har den högsta märkningen varav Swedavia äger 10 av dessa.

För att nå den högsta nivån av klimatmärkningen måste Göteborg Landvetter Airport mäta, reducera samt sätta mål för reduktion av fossila klimatgaser. Dessutom måste flygplatsen påverka andra verksamheter inom flygplatsområdet för att även de ska mäta och reducera utsläppen. Den högsta nivån kräver att Göteborg Landvetter Airport klimatkompenserar de utsläpp som flygplatsen inte lyckas minska.

För att kompensera de koldioxidutsläpp som ännu inte har kunnat tas bort med egna åtgärder köper Swedavia certifikat från projekt i utvecklingsländer. Certifikaten garanterar att motsvarande utsläppsminskning sker genom projekten och inom ramarna för FN:s klimatsamarbete. På så sätt uppnås klimatneutralitet.

Inga utsläpp av fossil koldioxid från egna verksamheten 2020 

Målet är att Swedavias egna utsläpp av fossil koldioxid på Göteborg Landvetter Airport ska vara noll senast 2020. En tuff utmaning som kräver ytterligare åtgärder, bland annat genom att byta ut fordon till bättre miljöklass och byta drivmedel till mer förnybart. Det finns dock åtgärder, där flygplatsen inte har direkt kontroll, där även andra aktörer måste delta för att de ska kunna genomföras. Ett exempel är att utsläppen från fordonstrafiken till och från Göteborg Landvetter Airport står för en betydande del av flygplatsens totala utsläpp och här Swedavia arbetar aktivt med att få fler att resa kollektivt.