Gå till innehåll

Så jobbar jag för miljön

På Göteborg Landvetter Airport arbetar vi målmedvetet med miljöfrågor. Här kan du läsa mer och se film om några av våra medarbetare och hur just de jobbar för miljön.

Jag jobbar för rena vattendrag

Therese Ahlin är miljöcontroller på Göteborg Landvetter Airport.

Jag jobbar med vatten, vilket kanske inte är det första man kopplar ihop med en flygplats. Men på grund av att vi har väldigt stora ytor på en flygplats så blir det mycket vatten som samlas här. Mina kollegor och jag arbetar för att minimera den miljöpåverkan som det här vattnet skulle kunna ha. Det gör vi blad annat genom att ta hand om dagvattnet i våra dagvattendammar. Tre de dammarna är fem hektar stora, eller lika stora som tio fotbollsplaner.

I dagvattnet från flygplatsen finns kemikalierrester med organiska material som kommer från när vi avisar flygplanen och bekämpar halka på landningsbanan. De organiska materialen förbrukar syre när de ska brytas ned. Och som alla vet så behöver allt levande syre, allt från fiskar till små organismer. Så syret är A och O i ett vattendrag. Därför vill vi ta hand om vattnet lokalt på flygplatsen så att vi inte ska påverka miljön i de naturliga vattendragen. Dessutom finns det lite metaller i allt regnvatten.

Vi ser att det händer saker i våra dammar, att det sker en nedbrytning, att det är lägre metallhalter på vattnet som kommer ut från dammarna och att syrehalten höjs. Det har absolut en effekt.

Mycket av mitt arbete handlar om uppföljningen av det vi gör. Vi mäter hela tiden hur vattenkvaliteten ser ut, på det vatten som kommer in i dammarna och på det som går ut. Där har vi daglig tillsyn, för att veta hur vi ska jobba med dammarna, vad det är som saknas och vad det är vi behöver utveckla.

Det är mycket en teknikfråga hur man behandlar vatten. Men den allra viktigaste utmaningen är att vårt vatten är syresatt när det lämnar flygplatsen.

Jag tycker mitt jobb är jättespännande! Jag gillar naturvetenskap och vill verkligen göra skillnad för miljön. Jag vill jobba aktivt med miljöförbättrande åtgärder och här känns det som att vi verkligen gör någon nytta.

Det är viktigt för mig att känna att det verkligen ger en effekt ute i den omgivande miljön. Och att Swedavia satt fokus på inte bara vattenfrågan, utan på miljöfrågan i stort och vill göra något åt den.

Jag jobbar för ett hållbart flyg

För miljöchef Maria Gelin är samarbeten inom flygbranschen nyckeln till framgångsrikt klimatarbete.

I jobbet som miljöchef på Landvetter är det mitt ansvar att se till att vi minskar våra egna klimatpåverkande utsläpp från flygplatsen. Utöver det jobbar vi med andra aktörer, flygbolag, marktjänstbolag och andra tekniskt verksamma inom flyget för att minska hela flygbranschens påverkan på miljön. Vi är en del av en bransch som måste jobba tillsammans för att nå de klimatstrategiska målen som branschen satt upp, bland annat att halvera utsläppen av fossilt koldioxid till 2050.

Rent konkret kan det handla om att bli effektivare när planen är på marknivå, till exempel att ha en elanslutning istället för att ha dieselaggregat för flygplanen när de står parkerade. Det kan också handla om att skapa effektivare och kortare flygvägar och införa hastighetsbegränsning för att få en form för eco driving för flygplanen. Det i sin tur genererar mindre utsläpp och förbrukning av bränsle.

Vill vi fortsätta att ha tillväxt i vår del av världen, få hit de varor och tjänster vi vill och kunna exportera de varor och tjänster som vi kan bidra med, då är vi i dagsläget beroende av en effektiv flygtrafik. Det är hållbarhetsprincipen vi måste jobba efter – vi har en påverkan och den ska vi minska. Samtidigt ska vi bidra till att de andra värdena som arbetstillfällen, ekonomiska inkomster för turistnäring och näringsliv och en social utveckling kan fortsätta utvecklas.

Det är i ett större perspektiv otroligt viktigt att vi är en del av den kollektiva, globala flygtrafiken.

Sverige har en hög svansföring när det gäller miljöfrågor i största allmänhet, både internationellt och nationellt. Som statligt ägt bolag har vi som en del i vårt uppdrag att se till att vi faktiskt är världsledande även på miljö- och hållbarhetsfrågor. Och att driva den frågan framför sig och att visa var skåpet ska stå, det är jättekul!

Jag jobbar för fossilfri uppvärmning

Enhetschef Lennart Hedhult får en kick av att hitta nya sätt att minska flygplatsens miljöpåverkan.

Mitt jobb handlar om att förse hela flygplatsen med värme, el och vatten. Det ska ju bara fungera, men det ska vara hållbart också.

Vi kan till exempel erbjuda alla våra företag på flygplatsen fossilfri värme. Det tycker jag är fantastiskt! Hur många kan det?

Tidigare eldade vi med olja på flygplatsen. Sedan gick vi över till en flispanna och nu har vi investerat i tre nya pelletspannor. Det innebär att vi värmer hela flygplatsen med rester från skogsindustrin.

Vi har tänkt bygga ut fjärrvärmesystemet i takt med att vårt Airport City byggs. Det gör att vi kommer att kunna leverera hållbar uppvärmning till alla de 10 000 människor som ska jobba runt flygplatsen om ett antal år. Jag är glad att man tänkt så smart inför framtiden!

Jag älskar att vara ute i skog och mark och fiska. Därför är jag beroende av en bra miljö som jag så klart väldigt gärna vill ska bevaras. Att hitta något som man kan göra för att spara energi eller rena det vi släpper ut, det är det som ger kicken i mitt jobb! Jag blir jättelycklig när jag lyckas med det, och det driver en vidare. Samtidigt är det jätteviktigt att man i ledningen har samma tycke och tänk i de här frågorna, så att man får hjälp när man behöver det. Det tycker jag finns här på Landvetter. När jag har hittat investeringar som vi kan göra för att minska vår miljöpåverkan så har jag ännu inte fått nej.