Gå till innehåll

Landvetters bin bekräftar luftmätningar

2017-06-11, kl. 22:00

I tre år har bin odlats på Landvetter flygplats. Två anledningar ligger bakom initiativet, berättar miljöchef Maria Gelin.

Ett bi i en blomma

– Dels är bikupan ett led i vårt arbete med ekosystemtjänster. Samhället behöver pollinatörer och bina har varit på kraftig tillbakagång under lång tid. Vi vill dra vårt strå till stacken för att förbättra förutsättningarna för bina. Dels hjälper innehållet i honungen oss att se hur luftföroreningsbelastningen är i närområdet. Hittills har honungen bekräftat att de luftmätningar vi har gjort stämmer och att vi ligger på normala bakgrundsnivåer. 

Nu vaknar snart bina till liv från vintervilan, men Maria hoppas att de får sova lite till.
– Blommorna måste hinna komma innan de kan börja leta efter mat.