Gå till innehåll

Bommarna tas bort på hämta och lämna-parkeringen

2018-06-18, kl. 15:37

Parkeringarna på Göteborg Landvetter Airport ska vara lätta att hitta och enkla att använda. I sommar tar vi bort bommarna på hämta och lämna-parkeringen för att se om det kan förbättra trafikflödet och minska köerna.

Entrén på Göteborg Landvetter Airport

Antalet resenärer som reser till och från Göteborg Landvetter Airport växer. För att klara det ökade resandet bygger vi ut flygplatsen, bland annat med en större terminal, större ytor för bagagehantering och fler parkeringsplatser. 

Ombyggnationerna på flygplatsen påverkar trafikflödet på framsidan av flygplatsens terminal och särskilt vid hämta och lämna-parkeringen, som inte har fungerat som vi och våra resenärer har önskat.

Under tre månader genomför vi därför ett försök med att under juni till augusti ta bort bommarna vid in- och utfart och ersätta dem med fyra betalautomater och sms-betalning via Easypark. Efter testperioden ska vi utvärdera hur det har fungerat för att därefter bestämma hur den framtida lösningen blir.  

Ny parkeringstaxa är 25 kronor per påbörjad halvtimme, maxtid att parkera är 2 timmar. Trafikvärdar kommer att finnas på plats och hjälpa till vid frågor. 

Läs mer om parkeringen här.