Gå till innehåll

Landvetter välkomnar världens första kommersiella flyglinje som tankas med 50 procent hållbart flygbränsle

2022-12-02, kl. 09:07

Som flygplatshållare arbetar Swedavia för att främja övergången till biobränsle med målet att fem procent av allt bränsle som tankas på svenska flygplatser ska vara fossilfritt 2025. Nu finns det en ny möjlighet att flyga med ett väsentligt minskat klimatavtryck när den första flyglinjen som tankas med 50 procent SAF-bränsle (sustainable aviation fuel) lanseras. Två gånger per vecka flyger BRA mellan Göteborg Landvetter Airport och franska Aéroport Lyon-Saint Exupéry med förnybart SAF-bränsle. Den nya linjen blir därmed den kommersiellt mest hållbara bränsledrivna flyglinjen i världen.

BRA flygplan

- Det är ett viktigt steg mot fossilfritt flyg som Volvokoncernen nu tar tillsammans med BRA och det är väldigt glädjande att Göteborg Landvetter Airport får privilegiet att välkomna det till oss. Att blanda in 50 procent biobränsle gör det möjligt för människor att resa i jobbet och samtidigt dra ned på sina klimatavtryck. Genom olika program och samarbeten fortsätter Swedavia att uppmuntra flygbolag till att minska beroendet av fossila bränslen och ställa om till hållbara biobränslen, säger Anna Strömwall, flygplatsdirektör på Swedavia Göteborg Landvetter Airport.

Swedavia vill att framtidens resande ska vara hållbart. Inom regeringens initiativ Fossilfritt Sverige som vi arbetar utifrån finns mål om att inrikesflyget ska vara helt fossilfritt 2030. För utrikestrafiken ska alla plan som lyfter från Swedavias flygplatser vara fossilfria senast 2045.

Genom ökad användning av bioflygbränsle strävar Swedavia efter att flyget har minsta möjliga miljöpåverkan. Bioflygbränslet bidrar till ett minskat fossilt koldioxidutsläpp med upp till 80 procent. Tankning med miljövänligare bioflygbränsle skapar därmed fortsatta förutsättningar för ett mer hållbart flygande.