Gå till innehåll

Swedavia höjer ambitionen i sitt klimatarbete ytterligare

2023-12-06, kl. 15:29

Som en av de första flygplatserna i världen certifieras Göteborg Landvetter Airport på nivå 5 inom Airport Carbon Accreditation (ACA), ett internationellt erkänt ramverk för att utvärdera flygplatsers klimatarbete. Certifikatet överlämnades av bland andra Olivier Jankovec, generalsekreterare för ACI Europe, vid en ceremoni under COP 28 i Dubai på onsdagen.

Redan 2020 blev Swedavia fossilfria i den egna flygplatsverksamheten vid bolagets tio flygplatser, något man var först i världen med. Men resan mot en klimatmässigt hållbar transportsektor behöver fortsätta och Swedavia har som mål att vara fortsatt ledande i den omställning som flygbranschen genomgår.

2025 ska all markverksamhet på bolagets flygplatser vara fossilfri, det vill säga även den verksamhet som bedrivs av andra aktörer än Swedavia. Därtill har Swedavia nu intensifierat arbetet med att eliminera koldioxidutsläppen från hela värdekedjan. Målet är att transporter till och från flygplatsen ska vara fossilfria 2030 och hela värdekedjan, inklusive alla varor och tjänster som upphandlas, senast 2050. Det är detta arbete som lett till att två av bolagets flygplatser – Göteborg Landvetter Airport och Malmö Airport – nu certifierats på den helt nya nivå fem (Level 5) inom Airport Carbon Accreditation (ACA). Den nya nivån lanserades under klimatkonferensen COP 28 i Dubai och de båda Swedaviaflygplatserna är tillsammans med åtta andra internationella flygplatser först ut att certifieras.

Under de kommande åren är Swedavias ambition att bolagets samtliga flygplatser ska certifieras på nivå fem. Därutöver är bolaget en drivande part i hela flygbranschens omställning, som i Sverige innebär att inrikesflyget ska vara fossilfritt 2030 och att allt flyg som startar från svenska flygplatser ska vara det senast 2045.