Allmänna villkor – klippkort parkering på Göteborg Landvetter Airport

Beställning och betalning

Klippkort för parkeringen på Göteborg Landvetter Airport beställs på swedavia.se/landvetter/parkering och levereras antingen per post eller kvitteras ut i informationsdisken i incheckningshallen. Leveranssätt väljs vid beställning.

Vid postleverans faktureras beloppet, vid utkvittering väljer kunden mellan fakturering eller kort-/kontantbetalning.

Beställaren meddelas per mail när kortet/-en är klara för leverans eller uthämtning på plats.

Vid fakturering gäller 30 dagars betalningsvillkor. I händelse av sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt referensränta plus 13 %.

Legitimation och signering krävs vid utkvittering av klippkort/-en på flygplatsen.

Användning av klippkortet

Klippkortet registreras mot kortläsaren vid in- och utfart för att öppna bommen.

Debitering sker vid utfart, beloppet dras från klippkortets aktuella saldo och nytt saldo visas i displayen.

Alla parkeringstillfällen dras i hela dygn och minsta debitering är 1 dygn.

Har klippkortets saldo övertrasserats under parkeringstillfället så måste överstigande belopp betalas med konto-/kreditkort vid utfartsbommen.

Klippkortet kan fyllas på med nya parkeringsdygn (minsta valör 25 dygn). Påfyllning beställs via mejl till: parkeringen.got@swedavia.se

Problem eller förlust av kort

Vid akuta problem, kontakta Parkering kundservice genom att klicka på telefonsymbolen vid utfartsbommen eller ring 010-109 68 07.

Vid förlust av kortet måste kortägaren själv spärra kortet genom att ringa 010-109 68 07. Upptäcks förlusten utanför parkeringens öppettider (07-22), mejla parkeringen.got@swedavia.se. Kvarstående belopp överförs till nytt klippkort fr o m notering av mottaget telefonsamtal/mejl.

Giltighet

Klippkortet fungerar på de terminalnära parkeringsområdena Express Inomhus P3 och P4.

Klippkortet är giltigt under 2 år från aktiveringsdatumet. Med aktiveringsdatum avses datumstämpel vid köp eller senaste påfyllning av kortet.

Klippkortet är inte personligt och kan användas av flera på företaget. Dock kan endast en bil parkera med kortet åt gången.

Klippkortet får endast brukas av det beställande företaget och får ej säljas vidare till tredje part.

Leverantörs- och kontaktuppgifter Swedavia AB, Göteborg Landvetter Airport Organisationsnummer: 556797-0818, Bankgironummer 603-1710

Kontakt: 010-109 32 50, parkeringen.got@swedavia.se alternativt 010-109 31 00.

Kunduppgifter som anges i samband med beställning av kortet/-en sparas som internt material för att kunna administrera korten/avtalen och görs ej tillgängliga för tredje part.