Gå till innehåll

Allt fler grannar positiva till Göteborg Landvetter Airport

2012-04-27, kl. 08:47

83 procent av Göteborg Landvetter Airports grannar är positivt inställda till flygplatsen. Åtta av tio trivs också med sitt boende nära flygplatsen. Det visar den enkätundersökning som för tredje året i rad har genomförts bland Göteborg Landvetter Airports grannar.

Både när det gäller grannarnas generella inställning till flygplatsen och hur väl de trivs med sitt boende visar undersökningen en ökning av andelen positiva svar jämfört med tidigare år.
- Det är naturligtvis väldigt roligt att se att vi har så många grannar som är positiva till oss och att andelen som är positiva tenderar att bli större. Vi är måna om att ha en god relation till våra grannar och därför vill vi veta vad de har att säga om oss, säger Maria Gelin, miljöchef på Göteborg Landvetter Airport.

En mycket stor andel av grannarna anser att Göteborg Landvetter Airport har en viktig roll att spela i samhället. Hela 96 procent anser att flygplatsen är viktig för regionens utveckling och 91 procent anser att den är viktig för jobben i regionen. Sju av tio svarar också att de själva skulle kunna tänka sig att arbeta på flygplatsen.

En central del av enkätundersökningen ägnas åt flygplatsens miljöarbete. Cirka sju av tio grannar är nöjda med hur Göteborg Landvetter Airport arbetar för att minska flygets påverkan samt med flygplatsens aktiva arbete för att minska sina egna utsläpp till vatten, mark och luft. Vid en jämförelse mellan åren har andelen grannar som är nöjda med flygplatsens miljöarbete ökat. Drygt hälften av respondenterna anser också att flygplatsen arbetar aktivt för att skapa en bra miljö för grannarna.

- Swedavia och Göteborg Landvetter Airport arbetar väldigt ambitiöst med miljöfrågorna och det är naturligtvis viktigt för oss att vår omvärld vet om detta. Vi kan dock bli ännu bättre på att informera om vad vi gör på detta område, säger Maria Gelin

I undersökningen framgår nämligen att en stor andel av de svarande har svårt att svara på frågorna om flygplatsens miljöarbete.

- Vi arbetar sedan ett par år mer aktivt än tidigare med grannkommunikationen. Undersökningen visar att det har gett resultat men att vi måste fortsätta och förbättra oss i det avseendet , säger Maria Gelin.

För mer information:
Annika Hilmersson, Kommunikationschef, Göteborg Landvetter Airport, tel: 010-10 93130

Fakta grannundersökning:

  • Enkätundersökningen till boende i flygplatsens närhet har genomförts under våren år 2010, 2011 och 2012.
  • Respondenterna bor i kommunerna Härryda, Hällingsjö, Kungsbacka, Lindome och Lerum.
  • Svarsfrekvens 2012: cirka 43 % (467 st).
  • Undersökningen utförs av företaget Markör Marknad & Kommunikation AB på uppdrag av Swedavia Göteborg Landvetter Airport. 
  • På frågan ”Vilken är din sammanfattande inställning/attityd till flygplatsen?” svarade 83 % positiv/mycket positiv i årets undersökning. 2011 var motsvarande siffra 79 % och 2010 80 %.