Gå till innehåll

Allt fler nöjda med flygplatsen som granne

2013-08-15, kl. 10:11

Grannars inställning till Göteborg Landvetter Airport blir bättre och bättre. Åtta av tio är nöjda med att ha flygplatsen som granne och sju av tio kan tänka sig att jobba på Landvetter flygplats. Det visar attitydundersökningen som gjorts för fjärde året i rad bland flygplatsens grannar.

Frågorna som ställs i undersökningen handlar främst om flygplatsens miljöarbete men en del frågor handlar även om flygplatsens betydelse i regionen. Jämfört med resultaten i föregående undersökningar visar årets undersökning att den positiva trenden fortsätter och att fler grannar har en mer positiv attityd till flygplatsen.
– Detta är oerhört positivt, säger Maria Gelin, miljöchef på flygplatsen.  För oss är det  väldigt viktigt att vi har en god relation med våra grannar och det känns jättebra att så många som 87 procent är nöjda eller mycket nöjda med att ha flygplatsen som granne.

Mer än nio av tio anser att flygplatsen är viktig för regionens utveckling och sysselsättning medan nästan nio av tio anser att flygplatsen är viktig för Sveriges utveckling. Fem av tio anser att de får den information från flygplatsen som de behöver vilket är en ökning jämfört med tidigare mätningar.
– Sedan ett par år tillbaka har vi ett nyhetsbrev som regelbundet skickas till alla grannar, säger Maria Gelin. Det är ett sätt för oss att föra dialog med våra grannar där vi även kan återkoppla resultat av undersökningen. Det är glädjande att se att fler är nöjda med informationen de får från oss, men vi vill fortsätta att förbättra oss och har mer arbete kvar att göra. Vi kommer fortsätta att informera om vårt miljöarbete och ha dialog med grannarna baserat på de synpunkter som inkommer.  

Undersökningen genomfördes under våren 2013 och besvarades av 471 personer. I undersökningen finns även ett fritextfält och bland de mest återkommande svaren finns önskemål om ökad kollektivtrafik till och från flygplatsen.
– Kollektivtrafik är en viktig fråga för oss. Det handlar om att fler resenärer ska kunna ta sig till och från flygplatsen med buss och så klart även alla de 3 500 personer som arbetar på flygplatsen. Vi har dialog både med bussaktörer och politiker i regionen för att gemensamt försöka få en förbättrad och utbyggd kollektivtrafik. Glädjande nog är det beslutat att även tåget kommer till flygplatsen framöver.