Gå till innehåll

Fler flyglinjer ger miljardvinst för Västsverige

2013-08-26, kl. 09:00

Tio nya flyglinjer till Göteborg Landvetter Airport skulle ge direkta vinster på 1,3 miljarder för resenärer och för regionen. Det är en av slutsatserna i rapporten Take off Västsverige som läggs fram i dag. New York, Bangkok, Zürich, Wien och Madrid är några av de destionationer som skulle öka Västsveriges tillgänglighet till världen och därmed bidra till regionens tillväxt.

Tio nya flyglinjer till Göteborg Landvetter Airport skulle ge direkta vinster på 1,3 miljarder för resenärer och för regionen. Det är en av slutsatserna i rapporten Take off Västsverige som läggs fram i dag. New York, Bangkok, Zürich, Wien och Madrid är några av de destionationer som skulle öka Västsveriges tillgänglighet till världen och därmed bidra till regionens tillväxt.

Rapporten analyserar Göteborgsregionens internationella tillgänglighet och vad den har för betydelse för resenärer, näringsliv, universitet, kultur och släkt- och vänturism. Internationell tillgänglighet är ett mått på hur lätt och snabbt det går att ta sig till och från olika destinationer med flyg.

Förkortad restid och lägre biljettpris
Rapporten slår fast att ökad tillgänglighet skapar vinst för den enskilde individen, resenären, som får förkortad restid och ökat antal destinationer att välja på, samt lägre biljettpris som följer av ökad konkurrens. Tio nya direktlinjer kan ge vinster på upp till 800 miljoner kronor för resenärer.

– Besöksnäringen i Västsverige omsätter 34 miljarder per år och vår ambition är att tillsammans med Västsvenska Turistrådet öka regionens synlighet på utländska marknader. Rollen som turist-, mötes- och evenemangsstad ställer höga krav på tillgänglighet och för att kunna växa internationellt så krävs effektiva flygförbindelser, säger Camilla Nyman tf VD på Göteborg & Co.

– Det finns en tydlig vision att fördubbla svensk turism till år 2020, säger Thomas Brühl, VD på VisitSweden. Om Göteborg och Västsverige vill nå samma mål är nyckeln att öka tillgängligheten till Landvetter. Det är därför vi tillsammans gör en satsning för att få fler flyglinjer och ökad internationell marknadsföring.

En halv miljard i produktivitetsvinster
Ökad tillgänglighet ger också tillväxteffekter för region och näringsliv genom ökade möjligheter för handel, internationella företagsetableringar, bättre tillgång till marknader och förbättrad interaktionen mellan och inom företag. Dessutom spelar tillgänglighet en betydelsefull roll när regionen vill attrahera kunskap och forskning. Tio nya direktlinjer kan ge vinster på upp till 500 miljoner kronor för region och näringsliv.

–  Det är klart att tillgängligheten är en avgörande faktor för att Göteborg ska kunna behålla och förstärka sin ställning som en forsknings- och utbildningsintensiv universitetsstad med ett stort antal internationella forskare och studenter, säger Pam Fredman, rektor för Göteborgs universitet.

Rapporten identifierar tio nya direktlinjer som skulle öka Göteborgsregionens tillgänglighet:

1. New York
2. Bangkok
3. Zürich
4. Wien
5. Madrid
6. Prag
7. Luleå
8. Umeå
9. Genève
10. Milano

Utöver de tio nya direktlinjerna identifierar rapporten ytterligare tre sätt att öka regionens internationella tillgänglighet:

·  En utvidgning av anslutningslinjerna till så kallade hubbar i Europa, (dvs storflygplatser varifrån man kan nå fler destinationer).

·  Regionala tågförbindelser till Borås och Jönköping, som skulle öka Göteborg Landvetter Airports upptagningsområde

·  Nordiskt höghastighetståg till Stockholm, Oslo och Köpenhamn


– Att snabbt kunna flyga till kunder och leverantörer ute i världen är en förutsättning för en utveckling av exportregionen Västsverige. Samtidigt vet vi att Västsverige är bra och att 99,98 % av jordens befolkning inte är västsvenskar, de måste kunna ta sig hit, säger Johan Trouvé, VD Västsvenska handelskammaren.

– För att åstadkomma fler direktlinjer måste vi fortsätta förstärka vårt samarbete i regionen. Take off Västsverige är ett första steg i den riktningen och det är väldigt bra att vi är så många som står bakom den här rapporten, säger Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör på Göteborg Landvetter Airport.

Take off Västsverige har utarbetats av Copenhagen Economics i samarbete med SEO Economic Research på uppdrag av Swedavia/Göteborg Landvetter Airport, Göteborg & Co, Svenska Mässan, Visit Sweden, Västsvenska Turistrådet, Göteborgs Hamn, Business Region Göteborg, Västsvenska Handelskammaren, Svensk handel, SBTA Väst, Resia, Liseberg, Göteborgsregionens kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, Kulturförvaltningen i Göteborg, Göteborgs Universitet och Chalmers Tekniska Högskola.

Rapporten Take off Västsverige presenteras i dag måndag 26 augusti på Destinationsdagen som arrangeras av Göteborg & Co på Restaurang Trädgår´n i Göteborg, kl. 13-16
För anmälan: Fredrik Olsson, kommunikationschef, Göteborg Landvetter Airport, tel:
010-1093117

Rapporten i sin helhet finns att ladda ned här nedan samt på www.landvetterairport.se

För mer information om rapporten Take off Västsverige, kontakta:
Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör Göteborg Landvetter Airport, tel: 010-1093105
Helena Wiberg, chef Verksamhetsutveckling Göteborg Landvetter Airport, tel: 010-1093140