Gå till innehåll

Flyget ökar i februari

2012-03-07, kl. 09:00

Under februari reste drygt 355 000 resenärer till eller från Göteborg Landvetter Airport. Det är en ökning med tio procent jämfört med motsvarande period föregående år. Inrikestrafiken ökade med fjorton procent och utrikestrafiken med åtta procent.

2012 börjar starkt på Göteborg Landvetter Airport. Under januari till och med februari har fler än 712 000 resenärer passerat flygplatsen på väg till eller från Västsverige. Det är en ökning med tio procent jämfört med förra året. Främst ökar inrikesflyget, en ökning med 17 procent och även utrikestrafiken ökar, med sju procent under perioden.
– Flyget är ett tidseffektivt, bekvämt och pålitligt kollektivtransportmedel, och det är tydligt att tillgänglighet är viktigt i Västsverige, säger Annika Hilmersson, kommunikationschef Göteborg Landvetter Airport.

Antalet landningar i linjefart och charter vid Göteborg Landvetter Airport under februari var 2 503 vilket är en minskning med en procent.

För att möta det ökade resandet utvecklar Swedavia Göteborg Landvetter Airport. Nyligen öppnades den nya säkerhetskontrollen för utrikesresenärer, inrikes säkerhetskontroll har fått en ansiktslyftning och vid årsskiftet 2012/2013 står utrikes avgångshall färdig, då utbyggd med 1000 kvadratmeter.

Statistiken omfattar jämförelser med föregående år. Utförligare trafikstatistik finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.

För ytterligare kommentarer kontakta Göteborg Landvetter Airports presstelefon 031 – 94 11 98.