Gå till innehåll

Flygplatsen har nöjda grannar

2011-04-28, kl. 11:12

Det finns ett starkt stöd för Göteborg Landvetter Airport bland de som bor granne med flygplatsen. Drygt nio av tio säger att flygplatsen är viktig för sysselsättningen och regionens utveckling. Det visar en undersökning från företaget Markör.

- Undersökningen visar tydligt att en stor majoritet trivs med sitt boende som granne till flygplatsen. Det är mycket glädjande, säger Annika Hilmersson, informationschef på Göteborg Landvetter Airport.
 
Göteborg Landvetter Airport har gjort en uppföljande undersökning om vilken inställning de boende i Härryda, Hällingsjö, Kungsbacka, Lindome och Lerum har till flygplatsen och vad de anser att flygplatsen skulle kunna göra bättre. Liksom förra året skickade undersökningsföretaget Markör en enkät till ett representativt urval som bor 30 kilometer eller närmare från flygplatsen.

Åtta av tio trivs bra med sitt boende som granne till flygplatsen. Ännu fler anser att flygplatsen är viktig för jobben i regionen och för regionens utveckling. Sju av tio kan också tänka sig att börja arbeta på Göteborg Landvetter Airport.

Grannarna är generellt nöjda med flygplatsens miljöarbete. När det gäller frågor om vad de anser att flygplatsen bör prioritera i sitt miljöarbete så ligger minskningen av koldioxidutsläppen i topp följt av att minska utsläpp till vatten och buller från verksamheten. 
- Vi arbetar långsiktigt med att minska de egna utsläppen av fossil koldioxid. Målet för hela Swedavia är att utsläppen ska vara noll senast år 2020, säger Sandra Brantebäck, miljöchef på Göteborg Landvetter Airport.

Från årsskiftet kommer endast miljötaxi att släppas in till flygplatsen. Den tidigare infrastrukturministern invigde förra året fordonsgasstationen som numera förser även flygplatsens egna gasfordon med svanenmärkt bränsle. Under hösten 2010 införde Swedavia drivmedlet Evolution diesel som minskar utsläppen av koldioxid med upp till 16 procent.

Grannarna ger även flygplatsens arbete för bättre kollektivtrafik-förbindelser sitt stöd. Bland de öppna svaren lyfter grannarna även fram exempelvis bättre vägförbindelser mellan Lerum och flygplatsen, fler affärer och restauranger men också en åskådarterass så att man bättre kan se flygplanen lyfta och landa.
- Vi ser också i undersökningen att grannarna efterfrågar mer information. Efter förra mätningen påbörjades utgivningen av ett nyhetsbrev till de