Gå till innehåll

Flygplatsen viktig mötesplats för regionens utveckling

2012-01-02, kl. 10:00

Swedavia har undersökt vad resenärer och grannar tycker om Göteborg Landvetter Airports arbete med tillgänglighet och hållbarhet. Hela 92 procent av de tillfrågade tycker att flygplatsen är viktig för regionens utveckling och nästan lika många, 89 procent, tycker att den är viktig som mötesplats. Resultaten visar också att det finns ett stort intresse kring hur flygplatsen arbetar med miljöfrågor.

Swedavia har undersökt vad resenärerna och grannarna tycker om Göteborg Landvetter Airports arbete avseende tillgänglighet och hållbarhet. Hela 92 procent av de tillfrågade tycker att flygplatsen är viktig för regionens utveckling och nästan lika många, 89 procent, tycker att den är viktig som mötesplats. Resultaten visar också att det finns ett stort intresse kring hur flygplatsen arbetar med miljöfrågor.

En ny undersökning bland invånare kring Göteborg Landvetter Airport visar att flygplatsen har stort stöd i regionen. En klar majoritet, 87 procent, har en positiv inställning till Göteborg Landvetter Airport och hela 92 procent svarar att flygplatsen är viktig för regionens utveckling. De allra flesta, 89 procent, anser dessutom att den är en viktig regional och internationell mötesplats och 68 procent anser att flygplatsen bidrar till en ökad integration mellan människor och kulturer.

Samtidigt visar undersökningen att det finns en stor efterfrågan på mer information om hur flygplatsen arbetar med miljö- och klimatfrågor. Idag anger endast 15 procent att flygplatsen är bra på att informera om det miljöarbete som bedrivs.

- Det är glädjande att så många betonar flygplatsens betydelse för såväl invånare som näringsliv i regionen. Samtidigt måste vi vara ännu tydligare med hur vi arbetar för att minimera vår egen miljöpåverkan, säger Olle Sundin, flygplatschef på Göteborg Landvetter Airport.

Swedavia har nyligen bestämt att målet om nollutsläpp av koldioxid från egen verksamhet år 2020 ska fullföljas. Bland de tillfrågade anses arbetet med minskade koldioxidutsläpp vara av störst betydelse, 68 procent, följt av minskat utsläpp till vatten, 34 procent.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mellan 24 oktober – 20 november 2011 i form av telefonintervjuer med 400 personer boende i regionen. Av de tillfrågade har hälften rest minst en gång från Göteborg Landvetter Airport och resterande har inte rest under de senaste 12 månaderna.

För ytterligare information, kontakta flygplatsens pressjour tel 031-94 11 98