Gå till innehåll

Göteborg Landvetter Airport en del av framgångsrikt miljöarbete

2012-01-31, kl. 11:00

Idag meddelades att 55 flygplatser i Europa nu ingår i det frivilliga initiativet Airport Carbon Accreditation. Det är en ökning med 12 flygplatser. Göteborg Landvetter Airport har varit med sedan starten 2009 och har därigenom minskat utsläpp av koldioxid med 293 ton. Under de två första åren har programmet totalt minskat utsläpp med över 1,1 miljoner ton koldioxid.

Idag meddelades att 55 flygplatser i Europa nu ingår i det frivilliga initiativet Airport Carbon Accreditation. Det är en ökning med 12 flygplatser, Göteborg Landvetter Airport har varit med sedan starten 2009 och har därigenom minskat utsläpp av koldioxid med 293 ton. Under de två första åren har programmet totalt minskat utsläpp med över 1,1 miljoner ton koldioxid.

Göteborg Landvetter Airport ansökte och blev 2009 ackrediterade enligt den högsta nivån för arbetet med att minska utsläpp av koldioxid. Ackrediteringen sker genom ett europeiskt koldioxid- och energiprogram, Airport Carbon Accreditation, vilket syftar till att sprida kunskap och metoder för att effektivisera flygplatserna ur klimat- och energisynpunkt. Antalet anslutna flygplatser har sedan starten 2009 mer än fördubblats till 55 stycken spridda över kontinenten. Under programmets två första år minskade utsläppen vid anslutna flygplatser med mer än 1,1 miljoner ton koldioxid. Sedan starten 2009 har Göteborg Landvetter Airport minskat utsläpp av koldioxid med 293 ton.

- De resultat Swedavia åstadkommit de senaste tre åren har övertygat fler om att vårt gemensamma angreppssätt skapar vinster. I vår vision av effektiva flygplatser finns inga utsläpp av koldioxid kvar, säger Lena Wennberg, hållbarhetschef Swedavia.

Swedavia beslutade nyligen att fullfölja strategin om nollutsläpp vid samtliga elva flygplatser senast 2020. Som ett led i att realisera visionen pågår nu ett arbete med att identifiera och implementera åtgärder vilket ytterligare minskar klimatbelastningen från flygplatser.

Airport Carbon Accreditation ackrediterar flygplatser enligt fyra olika nivåer. Swedavia äger och driver fyra av de totalt åtta som är ackrediterade enligt högsta nivån. Dessa är Stockholm Arlanda Airport, Bromma Stockholm Airport, Göteborg Landvetter Airport samt Umeå Airport.

För ytterligare information kontakta Göteborg Landvetter Airports pressjour
Telefon: 031- 94 11 98